Zodra een situatie wijzigt van een kennismigrant, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte gebracht moeten worden. In sommige gevallen moet dit verzorgd worden door de werkgever ofwel erkend referent, maar in veel gevallen is de kennismigrant zelf verantwoordelijk, ook voor de eventuele consequenties.

Hieronder een aantal voorbeelden waarbij de wijziging invloed kan hebben op het verblijfsrecht:

  • Het woonadres verandert
  • De relatie of familieband is verbroken
  • Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
  • Het inkomen voldoet niet meer aan het minimale normbedrag (salariseis)
  • Wisselen van werkgevers, dan wel erkend referenten
  • Een gezinslid is definitief vertrokken uit Nederland
  • De kennismigrant woont niet meer samen
  • Er wordt niet meer voldaan aan alle voorwaarden van de afgegeven verblijfsvergunning
  • Een bijstandsuitkering is aangevraagd
  • De machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) wordt opgehaald bij een andere Nederlandse vertegenwoordiging dan opgegeven.

Twijfelt u of een bepaalde wijziging invloed heeft op het verblijfsdoel? Neem contact met ons op voor de details via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801. Global Relocation Compass assisteert graag in het correct doorgeven van de wijzigingen aan de IND.