Vanwege de drukte bij de IND, hebben zij een versoepeling in het leven geroepen welke verlengd wordt tot 22 januari 2023. Het betreft de versoepeling dat de kennismigrant mag starten met werken ondanks het nog ontbreken van het verblijfsdocument of sticker verblijfsaantekening. Deze IND uitzonderingsregel geldt voor kennismigranten die:

  • Een kennisgevingsbrief hebben ontvangen met de positieve beslissing om te mogen werken
  • Een kennisgevingsbrief hebben ontvangen met de positieve beslissing om te mogen werken op de verlengingsaanvraag
  • Een verblijfsvergunning zonder machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) hebben aangevraagd

In bovenstaande gevallen mag de kennismigrant maximaal 4 maanden werken zonder verblijfsdocument.

Let op, deze versoepeling is niet geldig voor de Europese blauwe kaart, wetenschappelijk onderzoeker en Intra Corporate Transferee (ICT). Deze hoogopgeleide werknemers hebben namelijk wel een sticker verblijfsaantekening nodig om te starten met werken. Deze sticker is nodig als de verlengingsaanvraag nog niet is beslist. Uiteraard is deze verlengingsaanvraag gerelateerd aan dezelfde werkgever (erkend referent).

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een eerste of verlengingsaanvraag bij de IND? Wij kunnen u helpen en zorgen voor een zorgeloos traject. Neem contact met ons op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl