Heeft u een kennismigrant aangenomen en komt hij/zij binnenkort naar Nederland? Dan zijn er enkele verplichtingen waaraan tijdens het verblijf moet worden voldaan. Hieronder vindt u een overzicht van wat er binnen een bepaald tijdsbestek geregeld moet worden:

Registratie gemeente/BSN
Als iemand nooit eerder in Nederland heeft gewoond, wordt de expat normaliter binnen 5 dagen na aankomst geregistreerd in de Basisregistratie Personen waar hij/zij gaat wonen. Registratie genereerd automatisch een burgerservicenummer (BSN), welke uniek is en blijft voor altijd aan hem/haar verbonden.

Gezondheidszorg
De Nederlandse zorgverzekering moet binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst worden geactiveerd. Deze zorgverzekering kan worden aangevraagd met een woonadres en BSN. Deze verzekering wordt dan met terugwerkende kracht geactiveerd vanaf de start- of aankomstdatum.

30%-regeling
Als er een mogelijkheid is om de 30%-regeling toe te passen, zal de Nederlandse belastingdienst deze aanvraag binnen 4 maanden moeten ontvangen. Pas dan kan dit belastingvoordeel per de eerste werkdag worden gebruikt. De 30%-regeling is een tegemoetkoming (belastingvrije vergoeding) voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die zij maken om in Nederland te komen werken. Er mag tot maximaal 30% van het loon belastingvrij uitbetaald worden. Over dat belastingvrije gedeelte hoeft de organisatie geen werkgeverspremies te betalen. De kennismigrant betaald hierover ook geen belasting, waardoor een hoger nettoloon overblijft aan het einde van de maand.

Bankrekening
Verder is het verstandig om een Nederlandse bankrekening te openen. Dit is niet alleen handig voor de bij- en afschrijvingen van Nederlandse posten zoals salaris, verzekeringen, huur, maar ook voor het gebruiksgemak van een pinpas. Een creditcard wordt in Nederland niet overal geaccepteerd als betaalmiddel voor dagelijkse kleine transacties. De pinpas daarentegen wordt overal in Nederland geaccepteerd en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Tuberculose
In bepaalde landen komt tuberculose nog vaak voor en in Nederland vrijwel niet meer. Daarom is bepaald dat de werk- en verblijfsvergunning alleen wordt afgegeven onder de nadrukkelijke voorwaarde dat binnen 3 maanden na afgifte van dat document (aankomst in Nederland) de kennismigrant een tbc-onderzoek ondergaat. Ook hier is weer een uitzonderingsregeling van kracht, bepaalde landen zijn vrijgesteld van dit tbc-onderzoek.

Ondersteuning
Global Relocation Compass weet precies wanneer en hoe bovenstaande zaken geregeld moeten worden. Profiteer van onze deskundigheid, neem contact op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl