Is de verblijfsvergunning gestolen, kwijtgeraakt, beschadigd of staan verkeerde gegevens vermeld? Wat nu?

Verkeerde gegevens
Als de vermelde (persoons)gegevens niet correct zijn op de verblijfspas, moet de gemeente ingeschakeld worden. De gemeente controleert de verwerkte persoonsgegevens in de BRP ofwel Basisregistratie Personen. Als deze incorrect zijn, worden deze eerst aangepast. Vervolgens kan contact opgenomen worden met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een vervangende verblijfsvergunning.

Beschadigde verblijfsvergunning
Bij de IND wordt een vervangingsaanvraag ingediend met een kopie van de beschadigde verblijfspas (voor- en achterkant). Dit is alleen nodig als de huidige verblijfsvergunning dusdanig beschadigd is, dat deze niet meer gebruikt kan worden als identiteitsbewijs.

Verblijfsvergunning verloren of gestolen
Zodra een verblijfsvergunning is gestolen of verloren dient aangifte gedaan te worden bij de politie. Bij de IND kan vervolgens een vervangingsaanvraag ingediend worden met een kopie van het gewaarmerkte proces-verbaal.
In geval van een teruggevonden verblijfspas, moet deze ingeleverd worden bij de IND.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een IND-vervangingsaanvraag? Neem contact met ons op en wij nemen het gehele proces voor u uit handen: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.