Niet iedereen heeft ervaring met het in dienst nemen van kennismigranten, waardoor dit een spannende aangelegenheid kan zijn en dus niet de eerste keuze voor een bedrijf. En dat is jammer, vooral een gemiste kans voor de organisatie zelf.

Als de kennis binnen de landsgrenzen niet beschikbaar is, zou het een simpele keuze moeten zijn om gebruik te maken van het kandidatenaanbod dat bekend staat als expat/kennismigrant. Het aantrekken van kennismigranten kan bedrijven helpen om concurrerend te blijven, groei te stimuleren en zich aan te passen aan een steeds veranderende zakelijke omgeving.

Hieronder de grootste voordelen die expats met zich meebrengen binnen het bedrijfsleven:

 • Specialistische vaardigheden en expertise
  Kennismigranten brengen vaak hoogwaardige vaardigheden en expertise met zich mee die veelal schaars zijn in ons land. Denk bijvoorbeeld aan gespecialiseerde kennis op technisch, wetenschappelijk en ingenieursgebied en dus een unieke bijdrage leveren aan bedrijven. Dit leidt tot het bevorderen van innovatie, het oplossen van complexe problemen en het stimuleren van groei.
 • Internationale marktkennis
  Expats bezitten naast hun expertise, ook hun culturele achtergrond en internationale marktkennis. Deze inzichten en perspectieven zijn zeer waardevol voor bedrijven, zodat zij geholpen kunnen worden bij het ontwikkelen van internationale strategieën en het vergroten van hun concurrentievermogen op mondiaal niveau. Hierdoor kan het bedrijfsleven beter inspelen op verschillende markten, klantbehoeften en andere zakelijke aspecten.
 • Bijdrage aan innovatie
  Vanwege de diverse achtergronden en ervaringen kunnen expats frisse perspectieven bieden, nieuwe technologieën introduceren en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Deze innovatie versterkt de concurrentiepositie van bedrijven, doordat ze zich aanpassen aan een snel veranderende zakelijke omgeving.
 • Kennisoverdracht
  Kennismigranten zorgen voor kennisoverdracht door hun expertise en vaardigheden te delen met de lokale werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van mentorrelaties en het bieden van trainingen aan collega’s. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een competente en hoogopgeleide lokale beroepsbevolking, met een positief effect op het professioneel werkniveau.
 • Stimulering arbeidsmarkt
  Tot slot kunnen de hoogopgeleide talenten een waardevolle aanvulling zijn op de lokale beroepsbevolking, met name in sectoren waar hooggespecialiseerde werknemers schaars zijn. Door die specifieke vaardigheden en expertise ter tafel te brengen, wordt de vraag naar hoogwaardige banen gestimuleerd en dat is weer goed voor de (lokale) economische groei.
 • Economische groei
  Expats brengen nieuwe zakelijke ideeën en internationale netwerken met zich mee, waardoor het ondernemerschap in ons land wordt gestimuleerd.

Nederland is aantrekkelijk voor kennismigranten en wij kunnen als land profiteren van hun toegevoegde waarde in het bedrijfsleven. Deze groep hoogopgeleide en getalenteerde individuen draagt substantieel bij aan de ontwikkeling van een dynamische en competitieve economie.

Wil jij meer inzicht krijgen in de vereiste procedures en de regelgeving om een kennismigrant in dienst te nemen?
Wij adviseren jou graag stapsgewijs, zodat het relocatieproces soepel verloopt en voldoet aan de wet- en regelgeving. Neem met ons contact op voor de details: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.