Het aannemen van internationaal talent (kennismigrant) is een waardevolle zet voor een bedrijf dat op zoek is naar specifieke vaardigheden en expertise. Tijdens het doorlopen van het onboardingsproces, kun je te maken krijgen met risico’s. Hieronder staat een aantal tips om jouw organisatie te behoeden van de belangrijkste risico’s.

 • Onvoldoende onderzoek naar kandidaten
  Het te weinig tijd hebben (of inplannen) om processen kwalitatief te doorlopen is een veelvoorkomend struikelblok. Zodra het wervingsproces te snel wordt afgehandeld, is de kans groot op een mismatch. Denk bijvoorbeeld aan te weinig tijd nemen voor het onderzoek naar achtergrond, referenties en kwalificaties. Ofwel: haastige spoed is zelden goed.
 • Incomplete aanvragen
  Zodra de kennis wordt binnengehaald door het aannemen van een niet Europese werknemer, zal een werk- en verblijfsvergunning aangevraagd moeten worden. Het is belangrijk dat de aanvraag correct wordt ingediend inclusief alle benodigde documenten en details. Zodra cruciale informatie ontbreekt, loopt de aanvraag (aanzienlijke) vertraging op.
 • Juridische risico’s
  Om juridische complicaties en vertragingen te voorkomen is voorbereiding het halve werk. Daarnaast moet voldoende tijd ingebouwd worden om het onboardingsproces correct te doorlopen op een kwalitatief hoog niveau en foutloos. Anders kun je door gemaakte fouten vertraging oplopen of zelfs afstevenen op een fiasco waarbij de aanvraag voor de kennismigrant is afgewezen.
 • Moeilijkheden bij integratie
  Het (goed) managen van verwachtingen van het hoogopgeleide internationale talent schiet tekort of wordt helemaal vergeten. Geen (goede) begeleiding in het overplaatsingsproces, ook wel “relocatie” genoemd, en integratieproces kan leiden tot ontevredenheid, cultuurshock en zelfs tot vroegtijdig vertrek. Ofwel: onnodig weggegooid geld en talent.
 • Reputatieschade
  Is het onboardingsproces slecht uitgevoerd, dan leidt dit tot negatieve publiciteit en reputatieschade. Dit helpt niet in het aantrekken van nieuw (internationaal) talent.

Zoals je ziet is het essentieel dat werkgevers zorgvuldig te werk gaan bij het aannemen van expats/kennismigranten, zodat alle stappen zorgvuldig en correct gezet worden om risico’s te vermijden.

Wij kunnen jouw organisatie helpen in het goed doordacht en gestructureerd doorlopen van het proces om hoogopgeleid internationaal talent aan te nemen. Dit zal namelijk bijdragen aan een succesvolle aanwerving en integratie van de kennismigrant binnen jullie bedrijf.

Wij helpen graag! Je kunt ons bereiken via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl