Om kennismigranten te kunnen aannemen, dient uw organisatie door de IND goedgekeurd te zijn als erkend referent. Bij erkend referentschap, ofwel .betrouwbare partner van de IND, behoren verschillende plichten met betrekking tot uw organisatie en kennismigrant(en):

 • Informatieplicht
 • Administratie- en bewaarplicht
 • Zorgplicht
 • Terugkeer van de werknemer

Hieronder kunt u meer informatie lezen per verplichting:

Informatieplicht
De IND dient binnen 4 weken geïnformeerd te worden als veranderingen gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning van de kennismigrant of voor erkenning als referent. Om deze wijzigingen door te geven, dient het IND-formulier ingevuld te worden.
U kunt denken aan onderstaande veranderingen m.b.t. de kennismigrant:

 • Hij/zij verlaat Nederland of komt hij/zij niet meer naar Nederland
 • Voldoet het inkomen niet meer aan de salarisnorm voor kennismigranten
 • Zijn de werkzaamheden gestopt.

Onderstaande voorbeelden zijn gerelateerd aan wijzigingen m.b.t. de erkende referent:

 • Wijziging van contactpersoon binnen de organisatie
 • Adreswijziging (dient binnen 2 weken gemeld te zijn bij de IND)
 • Uitstel van betaling of faillissement
 • Beëindiging van de organisatie
 • Adreswijziging die door de expat niet is doorgegeven bij de gemeente.

Administratie- en bewaarplicht
Alle informatie over de kennismigrant dient bewaard te worden in de bedrijfsadministratie tot 5 jaar nadat u geen erkend referent meer bent voor deze expat.
U kunt denken aan kopie paspoort, loonstroken, arbeidsovereenkomst, bewijs van registratie in het BIG-register, bewijs van salarisbetaling, antecedentenverklaring, etc.

Zorgplicht
Als werkgever heeft u de verantwoordelijkheid om een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant uit te voeren, net zoals de eventuele overplaatsing binnen de organisatie (Intra Corporate Transferee). Ook dient u de expat te informeren over o.a. toelatings- en verblijfsvoorwaarden.

Terugkeer van de werknemer
Als erkend referent bent u verantwoordelijk voor de tijdige terugkeer van de kennismigrant, ofwel het verlaten van Nederland. Uw werknemer is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn familieleden.

De IND controleert of uw organisatie te allen tijde voldoet aan de plichten. Is dit niet het geval? Dan volgt een waarschuwing, een bestuurlijke boete of de erkenning als referent kan zelfs ingetrokken worden.

Heeft u vragen of overweegt u om erkend referent te worden? Neem contact met ons op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl