Bent u erkend referent bij de IND? Dan heeft u als werkgever verschillende verplichtingen naar de IND en uw werknemer/kennismigrant.

Het is belangrijk om goed in te gaten te houden of uw kennismigrant nog in Nederland mag werken en wonen. In bepaalde situaties mag de kennismigrant niet langer in Nederland verblijven. Hieronder voorbeelden van de meest voorkomende situaties:

  • De aanvraag is afgewezen of de verblijfsvergunning is ingetrokken. De expat dient binnen 4 weken Nederland verlaten te hebben.
  • In uitzonderlijke situaties kan de vertrektermijn zelfs 0 dagen zijn. Het land dient dus per direct verlaten te worden.
  • De kennismigrant moet zo snel mogelijk het land verlaten, zodra zijn/haar rechtmatig verblijf is geëindigd en geen verlenging is aangevraagd.
  • Bij sprake van vrijwillig vertrek (ofwel beëindiging van de verblijfsvergunning) zal de werknemer Nederland moeten verlaten. Het verblijf mag doorlopen zo lang de vergunning geldig is met een maximum van 3 maanden.

 

Ons advies is om ongeveer 2 maanden voor het verlopen van de einddatum van de verblijfsvergunning een herinnering in uw systeem te plaatsen, zodat tijdig hierop geanticipeerd kan worden.

Moet de kennismigrant Nederland verlaten? Dan is het belangrijk om te weten om welke reden dit gebeurt, zodat hij/zij dit tijdig doet. Daarbij komen vervolgens een aantal verplichte administratieve handelingen kijken. Denk hierbij aan de verblijfspas inleveren, uitschrijving bij de gemeente e.d.

Wij kunnen u ontzorgen bij de verplichte administratieve zaken, zodat alles netjes en volledig is geregeld. U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen voor de details: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.