Dient u een aanvraag in voor verlenging van een verblijfsvergunning kennismigrant? Dan moet het salaris van de kennismigrant op de ingangsdatum van de verlenging voldoen aan het meest recente looncriterium. Dit hebben we nu duidelijker verwoord in de tabel Welk normbedrag geldt voor mijn kennismigrant.

Het looncriterium voor kennismigranten wordt ieder jaar op 1 januari geïndexeerd. Dit wordt aan het einde van elk jaar aangekondigd met een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en publicatie in het Staatsblad. Is het geïndexeerde looncriterium nog niet bekend op het moment dat u de verlenging wilt aanvragen? Wacht de bekendmaking dan even af, als dit kan. Bijvoorbeeld, verloopt de verblijfsvergunning van uw kennismigrant in januari? Vraag verlenging dan nog niet aan in november, als u nog niet weet wat het nieuwe looncriterium wordt.

Bron: https://ind.nl/nl/nieuwsbrief-zakelijk-business-newsletter