Vanaf 22 juli 2022 mag een kennismigrant die niet mvv-plichtig is al beginnen met werken als het verblijfsdocument nog niet klaar is. Dit moet dan wel in de kennisgeving staan die u hebt gekregen en mag voor maximaal 4 maanden. Een verblijfsaantekening (VA-sticker) is niet nodig. Wacht de kennismigrant op een verblijfsdocument na een goedgekeurde verlenging van de verblijfsvergunning? Dan mag hij of zij blijven werken met het verlopen verblijfsdocument. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 22 januari 2023.

Afspraak maken binnen 2 weken

De kennismigrant moet wel zo snel mogelijk een afspraak maken voor het ophalen van het verblijfsdocument of het laten afnemen van biometrische gegevens. In ieder geval binnen 2 weken na ontvangst van de kennisgeving. Zorg dat u de kennisgeving en een afspraakbevestiging (en eventueel het verlopen verblijfsdocument) kunt laten zien, als hierom gevraagd wordt.

Kennismigranten die met een mvv naar Nederland komen mochten al langer werken in afwachting van het verblijfsdocument. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst, op basis waarvan de mvv en het verblijfsrecht verleend zijn, al is ingegaan.

Bron: https://ind.nl/nl/nieuwsbrief-zakelijk-business-newsletter