Het immigratiebeleid gerelateerd aan kennismigranten kan een impact hebben op de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Met name als sprake is van een tekort aan gekwalificeerd personeel. In bepaalde sectoren is het inzetten van kennismigranten cruciaal.

Kennismigranten worden geworven voor hun specialistische kennis en vaardigheden, waardoor veelal innovatie wordt gerealiseerd en dat resulteert in grotere bedrijvigheid, hogere investeringen en toename van werkgelegenheid. Door het invullen van arbeidstekorten door expats gaat de productiviteit omhoog van Nederlandse bedrijven en ook de concurrentiepositie wordt versterkt. Het is daarom een logisch gevolg dat dit leidt tot economische groei.

Ook brengen kennismigranten vaak nieuwe perspectieven, kennis en innovatieve ideeën met zich mee. Waardoor hun input waardevol is voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht binnen organisaties. Dit kan weer een positief effect hebben op de mondiale markten.

Overweeg je om kennismigranten aan te nemen en wil je meer informatie hierover?
Wij adviseren en helpen graag! Bel via 06 823 80 801 of mail naar info@globalRcompass.nl