Ook bij het aannemen van kennismigranten en/of expats is goed werkgeverschap van groot belang, aangezien de nieuwe werknemer legaal in Nederland moet verblijven en idealiter kan profiteren van belastingvoordelen. De term goed werkgeverschap wordt vaak in een brede zin gebruikt, maar in het kort wordt bedoeld dat het bedrijf goed voor de werknemer zorgt en de wet- en regelgeving volgt. Daar tegenover staat dat de medewerker zich als een goed werknemer moet gedragen.

Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen:

 1. Wees zorgvuldig
  Als werkgever dien je je zorgvuldig te gedragen en dit is op te delen in 3 onderdelen: onderzoeksplicht (welke relevante feiten en belangen spelen een rol), hoorplicht (overleggen over ingrijpende beslissingen en ingaan op eventuele bezwaren) en evenredigheid (belangen van zowel werkgever als werknemer in overweging nemen).
 1. Maak geen misbruik van jouw positie
  Werknemers mogen niet het gevoel krijgen dat ze overgeleverd zijn aan de organisatie.
 1. Behandel werknemers gelijk
  Tussen werknemers mag geen onderscheid gemaakt worden, dus behandel eenieder gelijk.
 1. Motiveer ingrijpende beslissingen
  Ingrijpende beslissingen moeten goed onderbouwd en beargumenteerd worden.
 1. Maak verwachtingen waar
  Als bepaalde verwachtingen geschept worden, maak deze als werkgever ook waar.
 1. Zorg voor een behoorlijke verzekering
  Zorg voor een goede ongevallenverzekering, zodat ontstane schade tijdens werk, zakenreis of activiteit gedekt is.

Daarnaast is scholingsplicht onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Dit wordt als aanvulling gezien op goed werkgeverschap, zodat werknemers meer geschoold worden via opleidingen, cursussen of trainingen. De werknemer staat in zijn recht om de werkgever aan te spreken als hij/zij van mening is dat onvoldoende scholing wordt gegeven.
De ideale oplossing om de scholingsplicht na te leven is het STAP budget benutten. Hierdoor kunnen medewerkers eenvoudiger profiteren van subsidie voor scholing.

Verder is de reputatie als goede werkgever belangrijk. Een goede reputatie kan het volgende opleveren:

 • Oplossing voor personeelstekort
  Als de organisatie goed voor het personeel zorgt, kun je de werknemers langer binden. Zij delen hun positieve ervaring, met als gevolg dat je eerder nieuwe medewerkers/kennismigranten aantrekt.
 • Bespaar op personeelskosten
  Zodra personeel langer in dienst blijft, is geen sprake van vervanging. Hierdoor bespaar je tijd en kosten voor werving en selectie, inwerktrajecten en eventuele beginnersfouten.
 • Meer winst voor het bedrijf
  Als je bekend staat als een goede werkgever, merken de klanten dit, aangezien gelukkig personeel de klanten gelukkig maken. En uiteindelijk zorgen gelukkige klanten voor meer winst. Oftewel het gewenste sneeuwbaleffect.

Kortom, goed werkgeverschap is belangrijk en soms jammer genoeg een ondergeschoven kindje. Heb je twijfels over jouw goed werkgeverschap voor expats en kennismigranten? Neem met ons contact op, wij bespreken graag de details: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.