Morgen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar wat houdt dat in?
In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur de Provinciale Staten. Eens in de vier jaar vinden deze verkiezingen plaats en dit jaar op 15 maart.

Belang van Provinciale Staten
De Provinciale Staten besturen de provincie in samenwerking met de Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning. De provincie zorgt namelijk voor infrastructuur, milieu, cultuur en regionale economie. Het beleid van de provincie wordt door de Provinciale Staten vastgesteld en gecontroleerd. De uitvoering van het beleid gebeurt door de Gedeputeerde Staten.
Verder worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten. De Eerste Kamer verkiezing is meestal 3 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen.

Samenstelling
De kandidaten die zich verkiesbaar stellen moeten wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie, waardoor de verhouding zo eerlijk mogelijk is.

Graadmeter
De Provinciale Statenverkiezingen worden door de landelijke politiek als een belangrijke eerste graadmeter beschouwd over de voorkeuren van de kiezers van de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet. Je kunt jouw stem uitbrengen als je de Nederlandse nationaliteit hebt, 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Dus gebruik morgen jouw stemrecht in jouw provincie!