Afgelopen jaar heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer waarschuwingen boetes uitgedeeld aan erkend referenten dan een jaar eerder. De IND is scherper gaan handhaven, waardoor consequenties zullen volgen voor de erkend referenten die zich niet aan de regels houden.

Als erkend referent heb je te maken met rechten en plichten: zorgplicht, administratieplicht en informatieplicht. De meeste boetes zijn opgelegd doordat de informatieplicht niet in orde was. Voorbeelden zijn: niet voldoen aan de salarisnorm voor kennismigranten en het niet tijdig doorgeven dat een kennismigrant uit dienst is gegaan.
Ook wordt veelal niet voldaan aan de administratieplicht wat zorgwekkend is. Denk hierbij aan het verzamelen van bewijsstukken van het zorgvuldig werven en selecteren van de kennismigranten.

De IND kan signalen en/of meldingen van derden ontvangen over het niet correct nakomen van de rechten en plichten. Daarnaast kan de IND actie ondernemen nadat bedrijfscontroles hebben plaatsgevonden door de afdeling Handhaving, Toezicht en Onderzoek (HTO) en/of de Nederlands Arbeidsinspectie (NLA).

Vragen over erkend referentschap? Neem met ons contact op voor de details via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.