Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Verplichting burgerservicenummer ofwel BSN

Gefeliciteerd met het aannemen van de expat! Nu kan de daadwerkelijke verhuizing naar Nederland beginnen. Iedereen die niet eerder in Nederland heeft gewoond, is niet in het bezit van een burgerservicenummer (BSN). Deze wordt namelijk alleen verstrekt op het moment dat een Nederlands woonadres bekend is bij de gemeente waar de hoogopgeleide immigrant ingeschreven staat.

Wat is een burgerservicenummer?

Het burgerservicenummer ofwel BSN is een uniek en persoonlijk registratienummer waarmee de persoon staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit eigen persoonsnummer bestaat uit 8 of 9 cijfers.  Maar waar is dit nummer te vinden? Het BSN staat veelal op een Nederlandse identiteitskaart, paspoort en rijbewijs. Verder staat het nummer vermeld op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpolis en zorgpas. Tot slot kan dit unieke nummer ook online opgezocht worden via Mijnoverheid of worden opgevraagd middels een uittreksel bij de gemeente.

Wat is de BRP?

De Basisregistratie Personen (BRP) is een databank met persoonsgegevens van de mensen die in Nederland gewoond hebben en nog steeds wonen. De volgende gegevens zijn opgenomen in de BRP: namen, burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en woonadres. 

De Nederlandse gemeenten beheren de gegevens van de inwoners van Nederland. Het kan ook voorkomen dat mensen niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met het land. Denk bijvoorbeeld aan personen die een pensioen uit Nederland ontvangen of die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven. Dit worden “niet-ingezetenen” genoemd.

Waarvoor is een BSN nodig?

De Nederlandse overheid heeft een BSN nodig om een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te kunnen maken. Als iemand zelf iets wil regelen bij de Nederlandse overheid, zoals pensioen, belastingaangifte, zorgverzekering of het aanvragen van een DigiD, is ook het burgerservicenummer nodig. Maar dat is niet het enige. Aan de hand van het BSN is duidelijk wie mag stemmen bij verkiezingen, ook kunnen autoriteiten in bepaalde situaties contact opnemen met desbetreffende persoon.

Het verstrekte persoonsnummer is voor onbeperkte tijd geldig. Dit nummer blijft ten alle tijden uniek en gekoppeld aan die ene persoon, ook als hij/zij naar het buitenland verhuisd. Zelfs bij het overlijden wordt het nummer niet opnieuw uitgegeven.

Werkvergunning aanvragen

Wanneer moet een BSN aangevraagd worden?

Komt uw hoogopgeleide expat voor een periode van langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet de inschrijving bij de gemeente verzorgd worden. Alle gegevens van deze kennismigrant worden opgenomen in de BRP. Afhankelijk van de gemeente waar hij/zij zich inschrijft wordt het burgerservicenummer direct of later uitgegeven. 

Keert iemand vanuit het buitenland weer terug naar Nederland? Ook dan moet de inschrijving bij de Nederlandse gemeente verzorgd worden, zodat de persoonsgegevens bijgewerkt worden in de Basisregistratie Personen. 

Het is verplicht om binnen 5 dagen na de aankomst in Nederland de inschrijving bij een gemeente te verzorgen. Houd er rekening mee dat meerdere documenten overhandigd moeten worden bij deze inschrijving en dat de werknemer in persoon aanwezig moet zijn.

Niet alle expats komen alleen naar Nederland. Indien gezinsleden meeverhuizen, zullen ook alle familieleden ingeschreven worden bij een gemeente. Iedereen zal namelijk geregistreerd moeten worden in de BRP en een BSN ontvangen.

Zorg voor een goede voorbereiding

Anders kan de gemeente de inschrijving niet regelen en zal een nieuwe afspraak ingepland moeten worden. Het is belangrijk om te weten dat momenteel de wachttijden bij de gemeenten voor een afspraak langer zijn dan gebruikelijk. Om geen vertraging of teleurstellingen in dit inschrijvingsproces op te lopen, kunnen wij, Global Relocation Compass, dit gehele proces uit handen nemen. Een goede voorbereiding is namelijk het halve werk en geeft rust in de overplaatsing naar een nieuw land. Wel zo gemakkelijk en fijn voor u als werkgever en de werknemer met eventuele gezinsleden. 

Gaat uw hoogopgeleide immigrant voor een periode van korter dan 4 maanden in Nederland verblijven? Dan gaat deze registratie net iets anders dan hierboven uitgelegd. De medewerker wordt dan ingeschreven in het Register Niet-Inwoners.

Dit register wordt gebruikt wanneer in bepaalde situaties de mogelijkheid om een burgerservicenummer bij de gemeente te verkrijgen niet altijd van toepassing is, maar wel vereist. Niet alle gemeenten kunnen deze speciale registratie verzorgen, dat kan alleen in 19 erkende gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen.

De medewerker moet ook bij deze registratie in persoon aanwezig zijn. Wanneer een verblijf verlengd wordt, zal een wijziging doorgevoerd moeten worden omdat de status van langdurig ingezetene vereist is. Dan kan dus de “standaard” procedure gevolgd worden.

Wat wanneer u niet in het bezit bent van een BSN?

Het niet hebben van een BSN leidt onherroepelijk tot problemen. Het is dus belangrijk dat u in het bezit komt van een dergelijk nummer. Waar moet u op letten?

Voor de werkgever geldt de verplichting om de identiteit van de werknemer vast te stellen op basis van het originele identiteitsbewijs*. Als een werknemer niet tijdig kan worden geïdentificeerd, kan dit leiden tot een toepassing van het zogenaamde anonieme belastingtarief (bijvoorbeeld een loonbelastingaftrek tegen een vast tarief van 52%). Profiteren van de 30%-regeling zal dan moeten wachten, immers een organisatie is verplicht om te controleren of u en het BSN bij elkaar horen. Een ander nadeel is onder meer dat verzekeringen niet kunnen worden aangevraagd.

Global Relocation Compass verzekert u van verkrijging van een BSN. Zodat u stappen kunt maken.

De gemeenteregistratie en uw BSN

U ontvangt dit unieke en persoonlijke registratienummer wanneer de standaardregistratieprocedure bij de gemeente in uw woonplaats wordt gevolgd. Dit nummer is nodig om een salaris of eventuele toeslagen te ontvangen, bij het openen van een bankrekening en bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering.

U heeft een BSN nodig bij elke interactie met de Nederlandse autoriteiten. Dit is een bijzonder belangrijke stap in uw relocatieproces. Een BSN is een veelgevraagde middel tot identificatie. De registratie moet persoonlijk gebeuren. Afhankelijk van het standaard werkproces op het gemeentehuis wordt het BSN direct of na een paar dagen uitgegeven.

De RNI (Register Niet-Inwoners)

Dit register wordt gebruikt wanneer in bepaalde situaties de mogelijkheid om een BSN-nummer bij de gemeente te verkrijgen niet altijd van toepassing, maar nog steeds vereist is. Wanneer een verblijf bijvoorbeeld minder dan vier maanden bedraagt, kan bij een van de erkende 19 gemeenten een BSN worden aangevraagd voor herregistratie in het Register Niet-Inwoners (RNI). Wanneer een verblijf echter wordt verlengd, is een wijziging van de inschrijving op het gemeentehuis van niet-ingezetene naar de status van langdurig ingezetene vereist.

Sofinummer

Voorheen werd het burgerservicenummer een sofinummer genoemd. Sinds 2014 worden geen sofinummers meer toegekend. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) en de Aanpassingswet BRP. 

Heeft de kennismigrant eerder in Nederland gewoond? Dan kan het zijn dat het toegekende sofinummer niet meer bruikbaar is als burgerservicenummer. Dit heeft betrekking op de mensen die voor 1 oktober 1994 Nederland hebben verlaten. In dat geval moet ook een wijziging doorgevoerd worden in de BRP.

De weg weten

Global Relocation Compass kunt u assisteren in het gehele relocatie- en immigratieproces. Wij weten de weg en garanderen een zorgeloos traject voor u als werkgever en uw recent aangenomen internationale talent. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via info@globalRcompass.nl en 06 823 80 801