Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Het onderwijs

Het Nederlandse onderwijssysteem zet zich in voor een veilige en zorgzame gemeenschap voor kinderen. Daarom is het aangeboden onderwijs van hoge kwaliteit, en voldoet aan de internationale normen en aan de eisen van de Nederlandse schoolinspectie.

Nederlandse Internationale scholen zijn vooral bedoeld voor de kinderen van ‘internationals’ of expats. Op deze scholen is Engels de voertaal, is multiculturaliteit de regel en wordt een internationaal gangbaar curriculum gevolgd. Er zijn ook scholen die het nationale curriculum van een ander land volgen. Een British International School volgt bijvoorbeeld een Brits curriculum.

Het hele Nederlandse schoolsysteem en de keuzes in internationale scholen in Nederland kunnen verwarrend zijn als nieuwkomer. Alle kinderen hebben verschillende uitgangspunten en alle ouders hebben verschillende verwachtingen. Niet alleen over het slagen voor een bepaalde test of examen, maar ook over het leren van vaardigheden om uit te groeien tot een wereldburger.

Zonder aan een van de onderstaande voorwaarden te voldoen, kunt u uw kind niet op een internationale school in Nederland plaatsen.

Voorwaarden

Welke kinderen kwalificeren zich om les te mogen krijgen aan een internationale school, zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs?

 • Een kind dat niet in een Nederlands gezin is geboren en van plan is voor een beperkte tijd in Nederland te blijven.
 • Een kind met de Nederlandse nationaliteit, maar de ouders moeten voor minstens twee jaar tijdelijk in het buitenland worden gestationeerd en zullen binnen twee jaar vertrekken.
 • Een kind dat uit een Nederlands gezin komt, waarvan de ouder zijn opleiding in het buitenland heeft gevolgd en daarom zijn kind een vergelijkbare leeromgeving wil bieden.

Kosten

Internationale scholen in Nederland zijn zeker niet goedkoop, vooral de particuliere instellingen zijn prijzig.

Publiek primaire scholen kosten €3.600 – €6.600,- per jaar;

Openbaar secundair onderwijs kost €5.500 – €8.500,- per jaar;

Privé internationaal onderwijs kost ongeveer €25.000,- per jaar.

Dit zijn verplichte kosten en zijn exclusief de kosten voor buitenschoolse activiteiten en andere schoolreisjes.

International schools’ curriculum

Elke school varieert, het is dus de moeite waard om scholen te bezoeken om te zien welk curriculum ze volgen. In termen van nationale diploma’s geven ze elk les in hun eigen curriculum, naast het aanbieden van extra diploma’s of vakken. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de verschillende sites die hieraan zijn gewijd.

Tweetalige scholen

Hier zijn slechts een paar officiële tweetalige basis- en middelbare scholen. Dit heet ‘Tweetalig Onderwijs’ AKA TTO. De bekwaamheidscertificaten, zoals CPE-diploma, CAE en Engels A2 worden hier uitgereikt. De lessen worden voor 50% in de Engelse taal en voor 50% in de Nederlandse taal gegeven. Voldoende vaardigheid in beide talen is vereist.

Welke beslissing gaat u maken? We zetten wat voor- en nadelen op een rij.

Voordelen van internationale scholen in Nederland

 • Uw kind krijgt les in een internationale leeromgeving. Dit is altijd goed omdat we in een geglobaliseerde wereld leven.
 • Veel internationale leraren geven les op internationale scholen. Dit verbetert de internationale leeromgeving van uw kind en dit impliceert ook dat de leraren de zorgen van uw kind, en zelfs die van u, zullen begrijpen.
 • Uw kinderen krijgen les in een internationaal curriculum dat past bij hun omstandigheden. Later zal dat de kans op een baan verbeteren, vooral wanneer ze een buitenlandse werkomgeving ambiëren.
 • Het kind krijgt meertalig onderwijs. Het is de perfecte gelegenheid om niet alleen de Engelse taal te perfectioneren, maar ook de Nederlandse- of andere talen onder de knie te krijgen.
 • Uw kind zal in contact komen en maakt vrienden met mensen met verschillende achtergronden, culturen en religie.

Nadelen van internationale scholen in Nederland

 • Internationale scholen kunnen prijzig zijn. In sommige gevallen wil het bedrijf waar u voor werkt (mee)betalen.
 • Een nadeel kan zijn dat uw kinderen op school geen Nederlandse kinderen zullen ontmoeten en dat hun integratie daarom beperkt zal zijn.
 • De keuze uit internationale scholen is minder dan die van het reguliere onderwijs. Dat maakt dat kinderen soms verder moeten reizen.

Bij de keuze tussen een internationale- of een reguliere Nederlandse school kunt u ook de volgende overwegingen mee laten spelen:

 • Uw locatie en de nabijheid van de verschillende soorten scholen;
 • De schoolse- en taalvaardigheid van uw kinderen;
 • Hoe graag u wilt dat uw gezin deel uitmaakt van de lokale Nederlandse gemeenschap;
 • Of en waar willen uw kinderen studeren na het afronden van de middelbare school?
 • Hoelang u van plan bent om in Nederland te gaan wonen.

Het algemene advies is echter als volgt; als uw verhuizing naar Nederland er een is in een reeks internationale opdrachten, is het advies om kinderen aan te melden op een internationale school. Als er zekerheid is in het vinden van een school van eigen nationaliteit (bijv. Duits, Frans of Japans) in zowel Nederland als andere landen op de lijst van opdrachten, kan continuïteit het beste worden bereikt door te kiezen voor een buitenlandse school in Nederland.

Global Relocation Compass heeft hard gestudeerd. Daarom kunnen wij u de weg wijzen.