Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Zelfstandig Ondernemerschap

Met een strenge beoordeling van een 30 punten systeem kunnen vreemdelingen zich vestigen als zelfstandig ondernemer in Nederland. De aanvraag wordt gedaan bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), maar het Ministerie van Economische Zaken (RVO) beoordeelt de aanvraag en adviseert de IND. De aanvraagprocedure kan ongeveer drie maanden duren.

Voor Amerikaanse en Japanse ondernemers zijn de eisen gebaseerd op de Dutch American Friendship Treaty en de Japanese Trade Treaty. De mogelijkheid om binnen deze bestaande vriendschapsverdragen een verblijfsvergunning aan te vragen op basis van zelfstandig ondernemerschap, kan onder andere door indiening van een financiële prognose die is opgesteld door een accountant met een BECON-nummer. Een kapitaalinvestering van € 4.500, -, een beginsaldo en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn ook vereisten.

 

 

De te onderzoeken aspecten zijn deze:

  • Uw persoonlijke ervaring;
  • Uw bedrijfsplan;
  • De toegevoegde waarde van uw bedrijf voor Nederland.

Hoewel deze aspecten eenvoudig lijken, is er een aanzienlijke hoeveelheid documentatie nodig om uw aanvraag te ondersteunen. Dit is een tijdrovend proces dat nauwkeurigheid vereist.

Wilt u als ondernemer aan de slag in Nederland en heeft u daarvoor een vergunning nodig? Wij denken graag met u mee!