Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Wanneer is een verlenging nodig?

Afhankelijk van de huidige persoonlijke situatie en status kan een verlenging van de verblijfsvergunning ingediend worden.

Als een aanvraag voor een vergunningsverlenging vereist is en er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in bijvoorbeeld de werk- of gezinssituatie, kan een normale verlenging worden aangevraagd. Uiteraard zijn alle details cruciaal om te beoordelen welke procedure gevolgd moet worden. De meest voorkomende zijn voor de ICT en kennismigranten verblijfsvergunning binnen een bedrijf.

Weet u niet zeker welke route gevolgd moet worden? Vraag het ons via
info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.

Intra Corporate Transferees (ICT)

Voor ICT expats die in Nederland (EU) hebben gewoond en gewerkt, is het mogelijk om hun verblijfsdoel te veranderen in een kennismigrantenstatus. Als er een aanvraag is ingediend, kan de werknemer in Nederland blijven werken en wonen in afwachting van deze beslissing (ca. drie maanden).

Hoewel het cruciaal is om een aanvraag op tijd in te dienen, kan een huidige verblijfsvergunning tijdens de aanvraagperiode verlopen. Dit kan beperkingen creëren in de vrijheid om in en naar de Schengenlanden, waaronder Nederland, te reizen. Afhankelijk van de nationaliteit moet soms actie worden ondernomen om het juiste (tijdelijke) visum te verkrijgen.

Kennismigrant

Bij kennismigranten kan een verlengingsaanvraag maximaal drie maanden vóór de vervaldatum van de huidige vergunning worden ingediend bij de IND. Houd er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk één dag voor de vervaldatum van de vergunning bij de IND moet zijn geregistreerd. Eenzelfde actie wordt aanbevolen als een opdracht wordt verlengd. Ook tijdens dit proces, kan de verblijfsvergunning verlopen, waardoor sommige reisbeperkingen van toepassing zijn binnen het Schengengebied en Nederland.

Vragen over deze situatie? Wij assisteren u graag!

Met Global Relocation Compass bent u altijd precies op weg en navigeert u op tijd door de procedures.