Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Kan en mag u verlengen?

Wanneer verlenging van de huidige vergunning vereist is, hangt het van de huidige persoonlijke situatie en status af welke procedure er gevolgd moet worden.

Als een aanvraag voor een vergunningsverlenging vereist is en er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de woonsituatie, dus status, kan een normale verlenging worden aangevraagd.  Met de juiste overwegingen moet worden bepaald welke procedure moet worden gevolgd. De meest voorkomende extensies die we regelmatig zien, zijn voor de ICT-vergunning en/of de kennismigranten status binnen een bedrijf.

Intra Corporate Transferees (ICT)

Voor ICT-transferees die bijna drie jaar in Nederland (EU) hebben gewoond en gewerkt, is het mogelijk om hun verblijfsdoel te veranderen in een kennismigrantenstatus. Als er een aanvraag is ingediend, kunt u in Nederland blijven werken en wonen in afwachting van deze beslissing (ca. drie maanden). Hoewel we altijd ten zeerste aanbevelen om een aanvraag op tijd in te dienen, kan een huidige verblijfsvergunning tijdens de aanvraagperiode verlopen. Dit kan beperkingen creëren in de vrijheid om in en naar de Schengenlanden, waaronder Nederland, te reizen. Afhankelijk van de nationaliteit moet soms actie worden ondernomen om een juist visum te verkrijgen.

Een ICT-vergunning wordt verleend voor de duur van drie jaar (assignee) en/of één jaar (trainees).

Kennismigrant

Bij kennismigranten moet een verlengingsaanvraag drie maanden vóór de vervaldatum van de huidige vergunning worden ingediend bij de IND. Houd er rekening mee dat de aanvraag uiterlijk één dag voor de vervaldatum van de vergunning bij de IND moet zijn geregistreerd. Eenzelfde actie wordt aanbevolen als een opdracht wordt verlengd. Ook tijdens dit proces kunnen, terwijl u wacht op uw nieuwe verblijfsvergunning, sommige reisbeperkingen van toepassing zijn binnen het Schengengebied en Nederland. Controle of een retourvisum en/of Schengenvisum vereist is, wordt aanbevolen.

Met Global Relocation Compass bent u altijd precies op weg en navigeert u op tijd door de procedures.