Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Verblijf onbepaalde tijd

Wanneer uw kennismigrant voor onbepaalde tijd in Nederland wilt wonen, is het mogelijk het verblijf te legaliseren. Een permanente verblijfsvergunning kan worden aangevraagd na een minimaal verblijf van vijf jaar in Nederland. Wanneer een permanente verblijfsvergunning is aangevraagd, kan dit met of zonder de status van langdurig ingezetene EG zijn. Er zijn meerdere voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Aan de hand van onderstaande punten kan alvast een initiële check gedaan worden.

Met status langdurig ingezetene:

 • Hij/zij heeft de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland. Of is een familielid van een EU/EER-burger of een Zwitsers staatsburger.
 • Hij/zij woont al vijf jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning;
 • Hij/zij of de sponsor (familielid) heeft voldoende en duurzaam inkomen;
 • Hij/zij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP);
 • Hij/zij heeft een geldig paspoort.

De volgende personen worden als gezinsleden beschouwd:

 • Echtgenoot of (geregistreerd) partner;
 • Gezinslid in opgaande lijn: ouder, schoonouder, grootouder;
 • Familielid in de dalende lijn: kind, kleinkind, achterkleinkind.

 

Zonder status langdurig ingezetene:

 • Hij/zij woont al vijf jaar of langer in Nederland met een geldige niet tijdelijke verblijfsvergunning;
 • Hij/zij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP);
 • Hij/zij heeft voldoende en duurzaam inkomen;
 • Hij/zij is geslaagd voor het inburgeringsexamen (indien vrijstelling niet van toepassing is).

Dit klinkt als een complexe procedure. Maakt u zich geen zorgen, Global Relocation Compass regelt de aanvragen voor onbepaalde tijd in Nederland.

U kunt ons bereiken via: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.