Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Samenwonen met partner/ouder(s)

De verblijfsvergunning van gezinsleden wordt gelinkt aan de kennismigranten verblijfsvergunning ofwel jullie werknemer. Dit betekent dat de familieleden net zo lang in Nederland mogen blijven als dat hun partner/ouder in dienst is bij een erkend referent met een geldige arbeidsovereenkomst en verblijfsvergunning. Ook is een belangrijke voorwaarde dat de relatie in stand blijft.

 

Daarnaast is er soms sprake van het samenwonen met een EU, EER, of Zwitserse partner.
De bijzondere procedure Toetsing EU-Recht kan van toepassing zijn wanneer iemand met een niet EU-nationaliteit bij zijn of haar partner in Nederland wil wonen die wel EU/EER/Zwitsers onderdaan is (niet Nederlands). Met dit type verblijfsvergunning mag u in Nederland verblijven als gezinslid en heeft u dezelfde rechten als uw partner die EU-onderdaan is.

Samenwonen met een Nederlandse Partner

Heeft u geen EU-nationaliteit en wilt u bij uw Nederlandse partner in Nederland wonen? Een aanvraag voor een verblijfsvergunning kan worden ingediend als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of ongehuwd in een langdurige en exclusieve relatie leeft. Als u de leeftijd van 21 jaar of ouder heeft met een zelfstandig en voldoende duurzaam inkomen en uw partner bereid is aan te geven dat hij of zij uw sponsor is, dan is verkrijging van een vergunning haalbaar.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • U moet 21 jaar of ouder zijn;
  • U gaat samenwonen in Nederland;
  • U moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen in het buitenland of u bent vrijgesteld van het afleggen van dit examen.

De Non-EU-verblijfsvergunning voor een pasgeborene in NL

Wanneer een kind in Nederland wordt geboren en een niet-EU-nationaliteit bezit, moet voor de pasgeborene een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Om de nodige stappen te kunnen nemen, moet u vanaf de geboorte van uw kind in Nederland (hoofdverblijfplaats) hebben gewoond, in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen na de geboorte van uw kind. Wanneer dat het geval is, kan eerst een paspoort en vervolgens een non-EU verblijfsvergunning voor de pasgeborene worden aangevraagd.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van een paspoort voor het kind?

  • Uw eigen geldige paspoort;
  • De geboorteakte;

Uiteraard woont de  pasgeborene bij u als onderdeel van uw gezin en verblijft het sinds de geboorte in Nederland. Zodra uw baby een paspoort ontvangt, kunt u de verblijfsvergunning aanvragen.

Wilt u met een gerust hart uw gezinsleden naar Nederland laten reizen? Laat Global Relocation Compass u helpen…

info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.