Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Over de Europese (EU) blauwe kaart

De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs– en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie. De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) en bestaat naast het nationale programma voor kennismigranten.

Met uitzondering van Denemarken en Ierland kunnen alle EU-lidstaten de EU Blauwe Kaart afgeven. Houd er wel rekening mee dat er land-specifieke voorschriften zijn die een beperkte mate van arbeidsmobiliteit binnen de EU toestaan. Als u bijvoorbeeld als EU Blauwe Kaarthouder uit een andere EU-lidstaat naar Nederland wilt komen, dan moet u een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen. De werkgever en de werknemer kunnen de aanvraag voor een verblijfsvergunning EU Blauwe Kaart indienen. Deze verblijfsvergunning is geldig voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een maximale periode van vier jaar.

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

Om de verblijfsvergunning op basis van een EU Blauwe Kaart te verkrijgen, moet de aanvrager tenminste aan de volgende criteria voldoen:

  • Minimaal 12 maanden een arbeidsovereenkomst hebben;
  • De arbeidsovereenkomst moet worden gesloten met een in Nederland ingeschreven vennootschap;
  • De aanvrager heeft een postsecundair onderwijsprogramma van tenminste drie jaar (bachelor of master) afgerond. Het diploma moet worden beoordeeld door Nuffic/IDW;
  • Het minimumsalaris voor EU-kaarthouders in Nederland bedraagt € 5.867, – bruto per maand voor 2023 (excl. vakantietoeslag, 13e maand en overige bonussen);
  • De aanvrager moet een geldig paspoort hebben gedurende tenminste zes maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag;

Gereglementeerde beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld artsen, advocaten) moeten aantonen dat zij voldoen aan de eisen om het beroep in Nederland uit te mogen oefenen.

Global Relocation Compass weet de weg. Wilt u professionele begeleiding bij de aanvraag van een EU Blauwe Kaart? Wij helpen!
info@globalRcompass of 06 823 80 801.