Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Belasting Compass

Alle vele mogelijkheden tot belastingaftrek in Nederland maakt het Nederlandse belastingstelsel complex. Global Relocation Compass helpt en ontlast en begeleidt u stap voor stap.

De Nederlandse belasting is gebaseerd op het land waar u verblijft of gerelateerd aan soorten inkomsten. In een notendop; Een Nederlandse ingezetene is meestal belastbaar voor het wereldwijde inkomen en een niet-ingezetene is belastbaar voor bepaalde soorten inkomsten. Het Nederlandse belastingstelsel is een stelsel, waarbij het belastingpercentage afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Het indienen van de belastingaangifte vindt plaats vóór 1 mei van elk jaar, wat betekent dat de inkomsten van het voorgaande jaar voor deze datum moeten zijn ingediend. Meestal wordt er een persoonlijk verzoek verzonden voor het indienen van een belastingaangifte, die online kan worden ingediend. Om gebruik te maken van de onlinemogelijkheid heeft u een DigiD nodig.

Wanneer echter meerdere belasting jurisdicties in acht genomen moeten worden om van een van de voordelen te kunnen profiteren, kan het ingewikkelder worden om uw belastingaangifte in te vullen. Bij fiscale en socialezekerheidsrechten en ten aanzien van uw verblijfsstatus komt het neer op expertise en ervaring. Vanuit bedrijfsoogpunt is de fiscale positie van uw werknemer een verantwoordelijkheid die enige kennis vereist.

Een herziening van uw Nederlandse fiscale en sociale zekerheidspositie, rekening houdend met alle toepasbare mogelijkheden, zal u niet alleen helpen de juiste en beste structuur te begrijpen, maar het kan ook mogelijke voordelen bieden in uw persoonlijke situatie. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de belastingwetgeving juist wordt nageleefd. Ook onze ondernemende klanten kunnen zeker zijn van de juiste ondersteuning en advies vanuit onze ervaring en expertise.

Wij ondersteunen u graag bij het volgende;

Bij Global Relocation Compass hebben we de expertise en ervaring in huis om elke partij te begeleiden en te ondersteunen op de volgende gebieden;

 • Belasting- en socialezekerheidsposities en -implicaties;
 • Naheffingsaanslagen inkomstenbelasting en indien nodig beroep aantekenen;
 • Voorbereiding en e-filing;
 • Uw persoonlijke Nederlandse aangifte inkomstenbelasting;
 • Partnerschapsrendementen;
 • Aangiften vennootschapsbelasting;
 • Voorbereiding verzoek voorlopige Nederlandse belastingaanslag;
 • Opstellen en indienen van btw-aangiften;
 • Belasting equalization en de totale kostenprognoses voorbereiden;
 • A-1-verklaring voorbereiden en indienen / CoC;
 • De 30% regeling aanvraag;
 • Contact onderhouden met de Belastingdienst;
 • Voorlopige teruggave IB-aanvraag;
 • Administratie en jaarrekening;
 • Coördineren van buitenlandse aangiften inkomstenbelasting;
 • Entry- en exit meetings;

Global Relocation Compass is er voor u. Laat u ontzorgen. Wij weten raad.