Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Belasting Compass

Het Nederlandse belastingstelsel is complex. De Nederlandse belasting wordt gebaseerd op het land waar de werknemer verblijft of waar inkomsten gegenereerd worden. In een notendop: een Nederlandse ingezetene is meestal belastbaar voor het wereldwijde inkomen en een niet-ingezetene is belastbaar voor bepaalde soorten inkomsten. Het Nederlandse belastingstelsel is een stelsel, waarbij het belastingpercentage afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen.

Het indienen van de belastingaangifte vindt plaats vóór 1 mei van elk jaar, wat betekent dat de inkomsten van het voorgaande jaar voor deze datum moeten zijn ingediend. Meestal wordt er een persoonlijk verzoek verzonden voor het indienen van een belastingaangifte, die online kan worden ingediend. Om gebruik te maken van de onlinemogelijkheid is een DigiD nodig.

Wanneer meerdere belasting jurisdicties in acht genomen moeten worden om van voordelen te kunnen profiteren, wordt het invullen van de belastingaangifte ingewikkelder.
Zodra sprake is van fiscale en socialezekerheidsrechten is ervaring en expertise vereist. Denk bijvoorbeeld aan Posted Workers, zij hebben met wet- en regelgevingen te maken uit meerdere landen. Deze complexe zaken moeten tot in de puntjes geregeld zijn voor de werknemer en de organisaties.

Daarnaast is het aan te raden om een herziening uit te laten voeren van de Nederlandse fiscale en sociale zekerheidspositie. Hierdoor is zekerheid of de belastingwetgeving op de juiste manier wordt nageleefd. Ook komen eventuele nieuwe voordelen naar boven waarvan geprofiteerd kan worden door organisatie en/of werknemer.

Wij ondersteunen u graag bij het volgende;

Bij Global Relocation Compass hebben we de expertise en ervaring in huis om elke partij te begeleiden en te ondersteunen op de volgende gebieden;

 • Belasting- en socialezekerheidsposities en -implicaties;
 • Naheffingsaanslagen inkomstenbelasting en indien nodig beroep aantekenen;
 • Voorbereiding en e-filing;
 • Uw persoonlijke Nederlandse aangifte inkomstenbelasting;
 • Partnerschapsrendementen;
 • Aangiften vennootschapsbelasting;
 • Voorbereiding verzoek voorlopige Nederlandse belastingaanslag;
 • Opstellen en indienen van btw-aangiften;
 • Belasting equalization en de totale kostenprognoses voorbereiden;
 • A-1-verklaring voorbereiden en indienen / CoC;
 • De 30% regeling aanvraag;
 • Contact onderhouden met de Belastingdienst;
 • Voorlopige teruggave IB-aanvraag;
 • Administratie en jaarrekening;
 • Coördineren van buitenlandse aangiften inkomstenbelasting;
 • Entry- en exit meetings;

Global Relocation Compass is er voor u. Laat u ontzorgen, wij weten raad.
info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801