In de Global Mobility zijn we gewend aan veranderingen. Sommige veranderingen kunnen we nog niet volledig plaatsen in de praktijk, maar daar leren we van.
HR is gerelateerd aan Global Mobility en ook daar vinden veranderingen plaats die aandacht vereisen. Bedrijven hebben niet alleen expats in dienst die aan andere regels moeten voldoen, maar ook lokale medewerkers die evenveel zorg en aandacht nodig hebben. Zij kunnen een andere ingangspositie hebben tot de komende veranderingen.

Enkele veranderingen vinden binnenkort plaats, en het is raadzaam om te controleren of ook uw lokale medewerkers goed worden verzorgd.
Normaliter vinden op 1 januari wijzigingen plaats in de wet- en regelgeving, maar per 1 juli 2023 gaan ook wijzigingen van kracht, zoals:

  • De periode van loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde gaat van dertien naar zes weken;
  • De minimumlonen. Per 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon geïntroduceerd;
  • Het leidend maken van de bedrijfsarts bij de RIV-toets;
  • De inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders – interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden dienen aan de nieuwe eisen te worden aangepast.

Het is momenteel nog wachten op de inwerkingtreding van de Wet werken waar je wilt, die belangrijke en interessante wijzigingen met zich meebrengt voor bedrijven.
Vanaf 1 juli 2023 zal er echter nog geen verschuiving plaatsvinden van werk- naar woonland wat betreft de sociale zekerheid bij thuiswerken.

Echter zijn nog veel meer zaken die besproken moeten worden, zowel internationaal als nationaal, die ons hoofd doen breken.
Om ervoor te zorgen dat deze veranderingen niet op de achtergrond raken door de drukte en tijdgebrek, is het verstandig om nu al te bekijken voor welke medewerkers deze wijzigingen van toepassing zijn.

Mocht jouw bedrijf extra zorg, tijd en aandacht willen geven aan al jouw medewerkers om de kwaliteit te waarborgen die jouw bedrijf graag ziet, dan staan wij klaar om advies te geven en onze bekende extra paar handen aan te bieden.

Wilt u onze expertise optimaal benutten voor uw bedrijf? Dat kan!
Wij bieden oplossingen voor al uw HR-vraagstukken, inclusief immigratie- en relocatie waar nodig.
Met onze uitgebreide kennis van processen, procedures en kwaliteitsbeheer kunnen wij uw medewerkers vanuit elke locatie een vliegende start geven, variërend van zorgeloze overplaatsing tot lokale begeleiding.
Het resultaat? Een tevreden werkgever én werknemer.

U kunt contact met ons opnemen via:
06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl