Wellicht heb je het weleens gelezen of gehoord “zoekperiode” voor een kennismigrant. Maar wat houdt een zoekperiode precies in?

Zoekperiode
Als de kennismigrant werkloos is geworden en dus niet meer werkzaam is voor een werkgever oftewel erkend referent, dan gaat de zoekperiode van kracht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt hierin geen onderscheid of de kennismigrant ontslag heeft genomen of dat er sprake is van ontslag. De zoekperiode is in het leven geroepen om de kennismigrant de tijd te geven om naar een nieuwe erkend referent als werkgever te zoeken. Deze zoekperiode geldt voor maximaal 3 maanden, waarbij het van belang is dat de huidige verblijfsvergunning nog geldig is tijdens die gehele zoekperiode. Indien de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning eerder verloopt, bijvoorbeeld binnen 5 weken, zal ook de zoekperiode na 5 weken aflopen. De zoekperiode kan namelijk nooit langer zijn dan de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning.

Zoekjaar
De zoekperiode van een kennismigrant is gemakkelijk te verwarren met het zoekjaar. Echter zijn dit twee verschillende dingen. Het zoekjaar is speciaal in het leven geroepen voor vreemdelingen die een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond in Nederland of aan een topuniversiteit in het buitenland. De vreemdeling mag tot 3 jaar na het afronden van die studie een zoekjaar aanvragen in Nederland.

Tijdens dit zoekjaar heeft de immigrant de tijd om een erkend referent te zoeken waar zij in dienst kunnen komen. Het is dus ook mogelijk dat zij tijdens dit zoekjaar in dienst treden bij een organisatie die nog geen erkend referent is bij de IND. Echter is het wel van belang dat zij voor het aflopen van het afgegeven zoekjaar als kennismigrant in dienst zijn genomen.

De vreemdelingen die als kennismigrant aansluitend of tijdens een zoekjaar aangenomen worden komen in aanmerking voor het speciale looncriterium. Voor 2023 is deze vastgesteld op € 2631,- bruto per maand excl. vakantiegeld. Dit lagere looncriterium is geldig voor de rest van zijn/haar loopbaan. Dus ook zodra de kennismigrant 30 jaar is geworden, mag hij/zij nog steeds voldoen aan dit lagere looncriterium.

Wij helpen graag verder in het verblijfsvergunningentraject bij de IND. Is uw organisatie nog geen erkend referent? Geen probleem, ook dit aanvraagproces kunnen wij volledig verzorgen. U kunt contact met ons opnemen via info@globalRcompass.nl en 06 823 80 801.