Heeft u wel eens van de 30% regeling gehoord? Maar wat is dat nou precies? Wanneer is dit van toepassing? Is dit überhaupt interessant voor u als werkgever en werknemer?

Wat is de 30% regeling?
De 30% regeling is een tegemoetkoming (belastingvrije vergoeding) voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die zij maken om in Nederland te komen werken. Denk hierbij aan de extraterritoriale kosten: zoals dubbele huisvestingskosten, reiskosten of de kosten van een taalcursus. Deze regeling is ervoor gemaakt om personeel met een specifieke deskundigheid, die in Nederland schaars is, vanuit het buitenland aan te trekken.
Er mag tot maximaal 30% van het loon belastingvrij uitbetaald worden. Over dat belastingvrije gedeelte hoeft u als organisatie geen werkgeverspremies te betalen. De kennismigrant betaald hierover ook geen belasting, waardoor een hoger nettoloon overblijft aan het einde van de maand.

Wat zijn de voordelen?

  • De werkgever betaald geen werkgeverspremies over het loon dat voor maximaal 30% belastingvrij is.
  • De expat heeft maandelijks een hoger nettoloon.
  • De 30% regeling mag voor maximaal 5 jaar toegepast worden.
  • Deze speciale regeling is aantrekkelijk voor werknemers, waardoor met name in deze krappe arbeidsmarkt het een extra voordeel is om deze geschikte kandidaat met deskundigheid aan te trekken.
  • Met de goedgekeurde 30% regeling, ofwel beschikking, kan de werknemer zijn huidige buitenlandse rijbewijs eenvoudig omzetten naar een Nederlandse. De kennismigrant hoeft dus geen praktijk- of theorie-examen te doen. Ook de partner van de expat mag gebruikmaken van deze regeling om een Nederlands rijbewijs aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?
Is het de allereerste 30% regeling aanvraag die ingediend wordt namens de expat? Dan dient de aanvraag binnen 4 maanden ontvangen te zijn door de Belastingdienst om gebruik te kunnen maken per de 1e werkdag.
Is uw nieuwe werknemer van werkgever gewisseld en maakte hij/zij al gebruik van de 30% regeling? Dan dient de belastingdienst de aanvraag binnen 3 maanden in goede orde ontvangen te hebben.

Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling dient voldaan te worden aan meerdere voorwaarden:

  • De expat moet in het buitenland geworven zijn. Dit betekent dat hij/zij woonachtig moet zijn in een ander land dan Nederland op het moment dat de arbeidsovereenkomst met jullie organisatie is ondertekend.
  • De werknemer moet minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen en dat voor een periode van min. 16 maanden in de laatste 2 jaar.
  • Het fiscaal loon moet minimaal € 39.467,- zijn.
  • Het fiscaal loon mag ook minimaal € 30.001,- zijn als de expat jonger is dan 30 jaar en een Nederlandse mastertitel heeft behaald in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel.
  • Er dient een overkomst tussen werkgever en de expat te zijn dat het belastbaar jaarloon na de toepassing van de 30%-regeling boven de inkomensnorm blijft. Het kan voorkomen dat de vergoeding minder kan zijn dan 30/70 van het overeengekomen loon.

Duur aanvraag
Voldoet de kennismigrant aan alle voorwaarden? Dan kan de aanvraag ingediend worden met alle benodigde documentatie.
Het duurt gemiddeld 10 weken, voordat de Belastingdienst een reactie geeft. De Belastingdienst kan nog vragen hebben over de aanvraag. In dat geval kan extra informatie overhandigd worden en duurt het veelal opnieuw 10 weken voordat een nieuwe reactie gegeven wordt.

Toepassing in salarisadministratie
Is de 30% regeling goedgekeurd? Dan ontvangt u de beschikking, welke u bewaart in de administratie. Met terugwerkende kracht wordt de 30% regeling verwerkt in het salaris van de expat.
Let op: op de beschikking staat alleen dat de werknemer in aanmerking komt voor de 30% regeling incl. de startdatum en einddatum. Het is aan u als werkgever om ervoor te zorgen dat het correcte percentage wordt verwerkt.
Als voorbeeld:
Het fiscaal loon van de kennismigrant is € 48.000,-, dit betekent dat de 30% regeling toegepast mag worden, maar niet volledig.
De volledige 30% regeling mag alleen toegepast worden, zodra het fiscaal loon € 56.382,- of meer is. Alle bedragen tussen de ondergrens van € 39.467,- en € 56.382,- zullen een beperkt percentage zijn.
Aan het begin van elk jaar wordt de ondergrens opnieuw bepaald (veelal verhoogd), waardoor het gedeeltelijke percentage dus verlaagd wordt indien het salaris hetzelfde blijft.

Op elk moment moet de expat voldaan aan de voorwaarden van de 30% regeling, anders kan deze ingetrokken worden. Komt de Belastingdienst erachter de regeling niet correct is toegepast, dient de loonadministratie gecorrigeerd te worden en kunnen naheffingen opgelegd worden. Het is daarom raadzaam om ten alle tijden de 30% regeling correct toe te passen.

Geen verplichting
Zodra de kennismigrant voldoet aan alle voorwaarden, heeft hij/zij recht op deze 30% regeling. Echter blijft het altijd de keuze van de werkgever of deze regeling daadwerkelijk aangevraagd en toegepast wordt. Een werkgever is niet verplicht de 30% regeling toe te passen voor extraterritoriale kosten, ook wanneer wel een 30% beschikking is afgegeven, ofwel een positieve beslissing.
De organisatie kan ook een belastingvrije vergoeding geven voor de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Hier geldt geen limiet voor, maar de gemaakte kosten moeten wel onderbouwd worden. Als werkgever moet een keuze gemaakt worden in het toepassen van de 30% regeling óf de werkelijk gemaakte kosten belastingvrij vergoeden. Het is dus niet mogelijk om beide opties te verwerken in de salarisadministratie.

Heeft u vragen over de 30% regeling? Of wilt u graag onze hulp inschakelen voor de aanvraag? Dat kan! Neem contact met ons op via: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.