Hoe meer de kennismigrant wordt ondersteunt voor, tijdens en na de verhuizing, hoe groter het succes in de toegevoegde waarde voor zowel de werkgever als de werknemer. Dit lijkt misschien een open deur, maar helaas is dat niet voor iedereen het geval.

Er zijn vandaag de dag nog genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat alleen aandacht wordt besteed aan de voorbereiding en planning van een overplaatsing. De nazorg wordt vaak vergeten, waardoor de expat het gevoel kan ervaren dat hij/zij aan zijn/haar lot wordt overgelaten. Wat uiteindelijk kan leiden tot een eenzaam gevoel, het niet thuis voelen in het nieuwe land, twijfelen over de gemaakte keuzes om de baan te accepteren en te verhuizen, het indienen van zijn/haar ontslag en zelfs weer vertrekken uit Nederland.

Hieronder een paar tips voor werkgevers in welke vorm nazorg geboden kan worden aan de overgeplaatste hoogopgeleide migrant(en), waardoor het slagingspercentage stijgt en de investering over een langere periode uitgesmeerd wordt:

1.) Doorlopende ondersteuning bieden

Lokale ondersteuning is essentieel tijdens de relocatie van een (ervaren) expat. Een verhuizing brengt altijd uitdagingen met zich mee en het is belangrijk dat het proces soepel verloopt, zodat de werkgever en werknemer tevreden hierop terugkijken. Het inschakelen van een relocation bureau (zoals wij: Global Relocation Compass) voor het gehele global mobility proces loont, i.v.m. op de hoogte zijn van alle wet- en regelgevingen, welke stappen wanneer genomen moeten worden etc.

Daarnaast is het verstandig om doorlopende ondersteuning te kunnen bieden aan de kennismigrant voor alle vragen. Dit kan in de vorm van een global mobility deskundige die intern werkzaam is of met hulp van buitenaf.

 

2.) Contact blijven onderhouden met kennismigrant

Zorg als bedrijf dat er een effectieve samenwerking is tussen de afdelingen HR, management, begeleiders e.d. zodat zij regelmatig contact hebben met de nieuwe werknemer. Dit kan zowel op de bekende formele manieren, maar probeer ook eens vaker de informele interactie, zoals (team)lunches en vrijdagmiddagborrels voor het meer sociale aspect.

Ondersteuning bieden aan de expats tijdens zijn/haar gehele carrière binnen het bedrijf is een absolute aanrader. Het is hierbij van belang om hen van objectieve feedback te voorzien en tips over bijvoorbeeld hoe om te gaan met de Nederlandse cultuur.

 

3.) Positieve ervaring van het internationale talent

Het is een grote en spannende stap om naar een nieuw land te verhuizen. Dit gastland heeft veelal een andere taal, cultuur en gebruiken, waardoor het essentieel is om een vriendelijke en gastvrije (werk)omgeving te bieden om zo het nieuwe land gemakkelijker te kunnen omarmen. Naast de baanzekerheid, kunnen organisaties meer hulp bieden in de integratie van de nieuwe internationale talenten, zodat zij een algemene positieve ervaring beleven. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Bedrijfsactiviteiten organiseren, zoals sociale en/of sportevenementen
  • Het in contact brengen met de lokale bevolking en/of expatgemeenschap
  • Mentorsessies organiseren of andere activiteiten die het integratieproces versnellen.

 

4.) Houd rekening met gezinsleden

Een nieuwe baan in een ander land kan een geweldige kans en ervaring zijn voor de werknemer. Als familieleden van de kennismigrant meeverhuizen naar Nederland, hangt het succes van de immigratie ook samen met hen. Het is cruciaal dat werkgevers dit erkennen en ook investeren in het welzijn van de gezinsleden. Wanneer zij zich niet voldoende kunnen/willen aanpassen heeft dit een negatief effect en kan het nieuwe avontuur in Nederland mislukken. Ons advies is om als bedrijf ook aandacht te besteden aan de gezinsleden, zoals het aanbieden van interculturele trainingen, sociale netwerken e.d.

 

5.) Interculturele trainingen bieden

Investeren in interculturele trainingen helpt om een succesvolle integratie van werknemers met verschillende achtergronden en culturen te bewerkstelligen. Werkgevers kunnen niet simpelweg ervan uitgaan dat mensen met verschillende culturen naadloos kunnen samenwerken. Hedendaags is culturele bewustwording helaas nog steeds een ondergeschoven kindje, terwijl gemixte teams waarin cultuurverschillen effectief overbrugd zijn tot wel 35% beter presteren. Interculturele training helpt namelijk in het opbouwen van relaties en ook in het begrijpen van een multiculturele dynamiek op de werkvloer. Verder draagt de training bij aan een goede voorbereiding op eventuele specifieke problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van het werken met iemand uit een andere cultuur.

 

6.) Houd risicofactoren in de gaten

Situaties kunnen snel veranderen, waarvan een extreem voorbeeld de COVID-19 pandemie is. Het is belangrijk direct te kunnen anticiperen op veranderende factoren, zoals gezondheid, veiligheid en politiek. Risicofactoren spelen een grote rol en kunnen een impact op het bedrijfsleven en zelfs samenleving hebben. Het helpt om goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, zodat de juiste beslissingen genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan zakenreizen: welke gebieden zijn wel/niet veilig. Of welke wet- en regelgeving geldt in bepaalde situaties voor expats. Een global mobility partner, zoals wij -Global Relocation Compass- kunt u hierover informeren. Dit alles om de kennismigranten veilig en goed geïnformeerd te houden tijdens hun dienstverband.

 

7.) Slim inzetten van technologie

Het gebruik van technologie, met name analytics en gegevens, helpt bedrijven weloverwogen keuzes te maken in relocation, budgettering en eventuele KPI’s. Bij het inzetten van de juiste technologische hulpmiddelen wordt beter inzicht gegeven in de productiviteit, vooruitgang en tevredenheid van werknemers. Andere voordelen van efficiënt gebruik van technologie zijn:

  • Kosten kunnen laag gehouden worden
  • Effectief controleren van belangrijke prestatie-indicatoren
  • Meten van werknemerservaringen

 

Kortom, een geslaagde overplaatsing stopt niet bij een goede voorbereiding en planning, maar gaat verder om ontevredenheid en misverstanden te voorkomen. Anders is de investering weggegooid geld. Met de correcte aanpak, procedures en het juiste beleid in de nazorg van het relocation proces van internationale talenten worden de eenmalige investeringskosten verspreid over een lange(re) periode, zodat de kosten en basten in balans zijn.

Heeft jouw organisatie hulp nodig in een goede voorbereiding, planning en/of nazorg van een relocatie? Neem contact met ons op voor advies, wij kunnen het gehele traject zorgeloos uit handen nemen: info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.