De 30% regeling is een speciale regeling voor expats die naar Nederland komen. De werkgever van deze kennismigranten heeft de mogelijkheid om belastingvrij ‘extraterritoriale kosten’ te vergoeden. Dit zijn extra kosten die gemaakt worden voor een tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van een dienstbetrekking. Deze belastingvrije vergoeding mag uitgekeerd worden tot een maximum van 30% van het loon.

Per 2024 wordt de 30% regeling afgetopt. Dit betekent dat de Balkenendenorm (WNT-norm) wordt gehanteerd, waardoor alleen over dat salaris de regeling toegepast kan worden.
Het bedrag van 2024 is nog niet bekend, maar uitgaande van de huidige norm € 223.000,-, zou door de aftopping van de 30% regeling de maximale onbelastbare vergoeding € 66.900,- zijn.
De looptijd van de 30% regeling is maximaal 60 maanden oftewel 5 jaar en dit wordt gerekend vanaf de eerste dag van de tewerkstelling in Nederland.

Verder is het belangrijk dat een addendum is opgesteld tussen werkgever en werknemer, waarin is overeengekomen dat het belastbaar jaarloon van de expat na de toepassing van de 30% regeling boven de inkomensnorm blijft vallen. En dat de vergoeding daarom ook slechts voor een gedeelte toegepast kan worden oftewel minder kan zijn dan 30/70 van het overeengekomen loon.

Hieronder twee voorbeelden of een kennismigrant in aanmerking komt voor de 30% regeling:

Voorbeeld 1
Een 32-jarige Chinese heeft een voorstel voor een arbeidscontract ontvangen met een jaarsalaris van € 60.000,-. Vanwege de COVID-19 situatie is zij enkele maanden eerder naar Nederland gekomen, waarbij de feitelijke eerste tewerkstelling pas enkele maanden daarna was. Komt zij in aanmerking voor de 30%-regeling?

Ja, maar ze wordt wel gekort op de periode. Zij is speciaal aangeworven vanuit het buitenland, waardoor zij in aanmerking komt voor de regeling. Aangezien haar tewerkstelling pas enkele maanden na haar aankomst is, worden deze enkele maanden ingehouden van de maximale looptijd.


Voorbeeld 2
Een 46-jarige Amerikaan krijgt een voorstel van een arbeidscontract. Hij is ook vanwege de COVID-19 situatie eerder naar Nederland gekomen. Vervolgens trekt de werkgever het voorstel in. De Amerikaan blijft in Nederland en ontvangt van een nieuwe werkgever een nieuw voorstel van een arbeidscontract. Komt hij in aanmerking voor de 30%-regeling?

Nee, want hij is lokaal aangeworven door de nieuwe/tweede werkgever.
De Amerikaan had Nederland moeten verlaten na het intrekken van het voorstel. Na het ontvangen van zijn nieuwe/tweede voorstel, kon hij opnieuw inreizen naar Nederland en was hij dus aantoonbaar speciaal aangeworven vanuit het buitenland en kon hij wel in aanmerking komen voor de belastingvrije vergoeding.

 

Zoals je wellicht merkt is de uitkomst niet altijd voor de hand liggend, waardoor het inschakelen van een expert gewenst is. Kom je er niet uit of heb je andere vragen? Wij zijn jullie expert op het gebied van 30%-regelingen en overige relocatie- en immigratie services. Neem contact op voor de details via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.