Een Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers (expats) met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland. Deze wordt aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst ofwel IND.
In de volgende situaties kan de Europese blauwe kaart aangevraagd worden:

 • De hoogopgeleide werknemer komt in Nederland werken en de huidige woonplaats is momenteel buiten de EU, EER of Zwitserland.
 • De expat is al in het bezit van een Europese blauwe kaart in een ander deelnemend EU-lidstaat en komt naar Nederland voor werk en verblijf.


Voorwaarden Europese blauwe kaart

 • Het bruto maandsalaris dient voor 2023 minimaal € 5867,- excl. vakantiegeld te zijn.
 • De expat heeft een hoge opleiding genoten en heeft in Nederland een arbeidsovereenkomst voor hooggekwalificeerd werk.
 • De opleiding voldoet aan meerdere eisen. Bij een buitenlands diploma zal Nuffic het diploma moeten waarderen.
 • De arbeidsovereenkomst is voor minimaal 12 maanden.
 • De hoogopgeleide werknemer moet in het BIG-register staat, als hij/zij gaat werken in de individuele gezondheidszorg.
 • Heeft de expat een beschermend beroep (advocaat, arts e.d.)? Dan moet bewijs overhandigd worden dat het beroep in Nederland uitgeoefend mag worden.
 • De werkgever mag geen boete gekregen hebben voor overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of voor het onvoldoende of niet betalen van loonbelasting/premies.


Voordelen Europese blauwe kaart
In het bezit zijn van een Europese blauwe kaart heeft een aantal voordelen:

 • Het aanvragen van een Europese blauwe kaart in andere deelnemende EU-lidstaten is eenvoudig.
 • Na 2 jaar (i.p.v. 5 jaar) kan de expat de status EU-langdurig ingezetene aanvragen.
 • Gezinsleden kunnen ook na 2 jaar een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk voor voortgezet verblijf aanvragen.


Europese blauwe kaart versus kennismigrant
Het belangrijkste verschil tussen de verblijfsvergunning van een kennismigrant (ofwel een hoogopgeleide werknemer) en een blauwe kaart is het salariscriterium. Voor de kennismigranten ligt deze een stuk lager, waarbij onderscheidt gemaakt wordt tussen werknemers van 30 jaar en ouder of jonger dan 30 jaar. Daarnaast is de verblijfsvergunning van kennismigranten, speciaal en alleen voor het wonen en werken in Nederland.


Erkend referent
Om de Europese Blauwe kaart aan te vragen voor uw nieuwe hoogopgeleide werknemer (en hun gezinsleden), is het raadzaam om dit aan te vragen via de status erkent referent bij de IND. Erkende referenten kunnen sneller en eenvoudiger een verblijfsvergunning aanvragen.

Is uw organisatie nog geen erkend referent? Dan is het verstandig om eerst deze erkenning als referent voor uw bedrijf aan te vragen. Dit is een betrouwbare status die afgegeven wordt door de IND, waardoor de expat sneller naar Nederland kan komen om te starten met werken.
Heeft uw bedrijf gezonde financiële cijfers, dan heeft de IND normaliter binnen 3 maanden een beslissing genomen op deze aanvraag voor erkenning als referent.

Na goedkeuring voor erkend referent, kan de Europese Blauwe kaart aangevraagd worden voor de expat. De beslistermijn van de IND is maximaal 3 maanden. Normaliter hebben zij al een beslissing genomen binnen 2-4 weken, echter is dat geen garantie.

Wilt u meer informatie over de Europese Blauwe kaart of bijvoorbeeld erkend referent? Neem gerust contact met ons op via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.