Van nood een deugd maken
In deze krappe arbeidsmarkt zullen de grenzen opgezocht worden om het juiste personeel te kunnen vinden en aantrekken. In de afgelopen jaren is al een verschuiving zichtbaar geworden dat van die nood een deugd gemaakt is.
Het in dienst nemen van kennismigranten brengt meerdere voordelen met zich mee. Hieronder een aantal op een rij:

 • Diversiteit van het team vergroot

Stel je hebt een team met dezelfde soort technische mensen, maar uit verschillende landen dan heb je een breder spectrum van invalshoeken door het verschil in achtergrond en kennis.

 • Breder klantenportfolio

Kennismigranten kunnen levelen met potentiële klanten in hun land (van herkomst), waardoor zakendoen veel gemakkelijker gaat en vaak ook vruchtbaarder is.

 • Verhoging teamspirit

Expats werkzaam in een internationaal team voelen zich meer verbonden met elkaar, met het werk, met de werkgever. Dit leidt weer tot een hogere productiviteit en creativiteit.

 • Makkelijkere verkoop

Ben je van plan om internationaal te opereren of wil je internationaal uitbreiden? Dan is het binnenhalen van nieuwe klanten makkelijker door een multicultureel team. De expats kennen de gebruiken uit hun eigen land om goed zaken te doen en om de juiste marketingstrategie in te zetten.

 • Groter netwerk

Via het persoonlijke netwerk van de expat(s) wordt het makkelijker om in het buitenland te werven. Hoe groter het internationale team, hoe groter het netwerk en hoe sneller openstaande posities vervuld worden.

Nederland heeft een luxepositie wat betreft het aantrekken van expats ofwel kennismigranten. Ons land heeft alles in huis, zoals een goed investeringsklimaat. Grote bedrijven en bekende merken zijn hier gevestigd en hebben jarenlange ervaring met het in dienst nemen en het behouden van internationale talenten. Deze bedrijven kunnen dit blijvend bewerkstelligen doordat zij zowel geld als de kennis tot hun beschikking hebben.

De verwachtingen van expats zijn hoog gespannen van Nederland, aangezien veel bedrijven zich hier hebben gevestigd. Veel kennismigranten willen graag bij dezelfde bekende merken aan de slag en dat kan leiden tot een barrière tijdens het solliciteren, vanwege de grote concurrentie. Een oplossing voor de kennismigranten is om dan ook bij de kleinere en zelfs “onbekende” bedrijven te solliciteren. Een opvallend gegeven is dat deze bedrijven vaak de Nederlandse taal als verplichting stellen bij potentiële werknemers, ondanks hun activiteit in een internationale omgeving.

Door onwetendheid kunnen kleine/middelgrote bedrijven de boot afhouden om expats in dienst te nemen. Een veel voorkomende gedachte is dat de regelgeving omtrent immigratie lastig is. Terwijl de boot afhouden een gemiste kans is om het juiste personeel in dienst te nemen, met name in deze krappe arbeidsmarkt. Nu is het aantrekken van het juiste personeel nog belangrijker geworden vergeleken met eerdere jaren. De werkzaamheden dienen zorgvuldig gedaan te worden, prioriteit in de balans van werkdruk, het blijven aannemen van nieuwe opdrachten etc.

Blijven behouden van expats
Een kennismigrant jonger dan 35 jaar blijft gemiddeld 2,3 jaar in Nederland. Deze periode kan redelijk eenvoudig verlengd worden door te focussen op het verblijf van de werknemer.
De meest gemaakte “fout” is dat bedrijven alleen focussen op het aantrekken van internationale talenten, terwijl dit weggegooid geld kan zijn zodra er geen sprake is van nazorg. Idealiter wil je de eenmalige investeringskosten om internationale kennis naar Nederland te halen, verspreiden over een lange(re) periode, zodat de kosten en baten in balans zijn.

Er zijn meerdere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat expats zich langer zullen binden aan jouw organisatie en aan Nederland. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Welkom voelen

Alle nationaliteiten moeten zich welkom voelen in de organisatie. Dit kun je doorvoeren in de kantine qua aanbod van eten en werelden. Niet alleen het verkopen van een broodje kaas in de kantine, maar verbreedt het aanbod met gerechten uit verschillende keukens met bijhorende bestek/stokjes etc. Creëer verschillende cultuurwerelden/sferen, zodat iedereen kennis kan maken met een andere wereld. Daarnaast is het creëren van een hoek met magnetrons ook een aanrader. Hierdoor kunnen werknemers hun eigen maaltijden meenemen, opwarmen en nuttigen.

 • Erkenning van cultuurverschillen

Verschillen tussen nationaliteiten kunnen groot zijn. Houdt deze in gedachten tijdens vergaderingen, projectwerkzaamheden, beoordelingsmomenten etc.
Aziaten staan erom bekend dat zij geen gezichtsverlies willen leiden. Zij beschermen anderen en dus ook hun managers. Een gevolg hiervan is dat Aziaten in Nederland niet (snel) in discussie gaan of hun manager tegenspreken. In Nederland zijn wij gewend om met elkaar de mogelijkheden te bespreken, te discussiëren en voor jezelf op te komen tegenover een leidinggevende. Neem de kennismigrant mee in de gebruiken op de werkvloer “dare to speak up”.
Daarnaast kunnen gemaakte afspraken een andere betekenis hebben in verschillende landen. Als voorbeeld: Aziaten doen precies wat van hen gevraagd is ofwel “afspraak is afspraak”. Nederlanders doen vaak meer (of net iets anders) dan is afgesproken. Ook hiermee dient rekening gehouden te worden in de werkomgeving.

 • Patronen en gewoontes bespreken

Geef advies als werkgever aan jouw buitenlandse werknemer. Alle beetjes helpen om bruggen te bouwen tussen de verschillen in culturen om hen sneller thuis te laten voelen. Denk bijvoorbeeld aan informatievoorziening van winkel openingstijden, het gescheiden werk-privé leven van Nederlanders. Of als je net ergens nieuw bent komen wonen, ga jij jezelf introduceren bij de buren. In andere landen kan de gewoonte precies andersom zijn.

 • Nederlands leren

Profiteren van de gemakken met name in het sociale leven, als de kennismigrant een klein beetje Nederlands leert. Denk hierbij aan een praatje maken met onbekenden (sportgenoten, bij de kassa, de buren etc.), maar bijvoorbeeld ook als er kinderen zijn/komen.

 • Leren aanpassen

Zowel de organisatie als collega’s moeten zich leren aanpassen aan de expat, maar het is ook heel belangrijk voor de wisselwerking dat de expat zich aanpast aan het bedrijf en aan Nederland. Het kan een gemiste kans zijn als de werkgever alleen oordeelt of er een match is op basis van een CV. Voor het complete plaatje is het verstandiger om de persoonlijkheid te beoordelen of deze daadwerkelijk bij het bedrijf past.
Geef mogelijkheden tot doorgroeien, zodat de expat een toekomstperspectief heeft, anders zijn ze op kort termijn weg.

 • Hoe gaat het?

Het klinkt simpel, maar wees oprecht geïnteresseerd in de buitenlandse werknemer en vraag hoe het gaat met diegene. Door het gesprek aan te gaan, komen punten naar boven wat hen opvalt. Wellicht kun je met iets kleins al een groot verschil maken voor de expat.

 • Evenement

Organiseer iets interactiefs, dat kan iets kleins zijn zoals iedere nationaliteit heeft een eigen stand. Per stand kunnen de collega’s iets kenmerkends van hun land en/of cultuur laten zien/proeven/horen/voelen. Hierdoor maak je op een leuke manier kennis met andere gebruiken.

 • Begrip

Ondanks het feit dat een relocatie goed is voor de carrière en persoonlijke ontwikkeling van de kennismigrant met de daarbij horende financiële compensatie, blijft het een grote beslissing. Het achterlaten van familie, vrienden en sociaal leven heeft altijd een impact op de expat. Zeker in de eerste maanden waar de buitenlandse werknemer een “rouwproces” meemaakt. U kunt de kennismigranten ondersteunen door hen de ruimte en tijd te geven om te acclimatiseren aan de nieuwe omgeving. Daarnaast is het begrip hebben voor zijn/haar situatie van belang voor het verder slagen in het settelen en behouden van de werknemer binnen de organisatie.
U kunt in het artikel The shadow side of expatriation meer lezen over dit rouwproces.

Kortom, in deze krappe arbeidsmarkt is van een nood een deugd gemaakt door geschikt personeel buiten de Nederlandse grenzen te zoeken. Het in dienst nemen van kennismigranten brengt vele voordelen met zich mee, waarbij de focus vervolgens gelegd moet worden op het behouden van deze expats ofwel een goede nazorg. Anders zullen zij op kort termijn vertrekken en dat heeft negatieve gevolgen op o.a. uw ervaring en het niet in balans zijn van de kosten en baten.

Wilt u meer informatie over het aannemen van kennismigranten? Global Relocation Compass kan u volledig ontzorgen in het immigratie- en relocatieproces. Denk hierbij aan het aanvragen van erkend referentschap, verblijfsvergunningen, inschrijving gemeente, 30% regeling, bankrekening openen, zorgverzekering, scholing voor de kinderen e.d.
Neem gerust contact met ons op via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.