Getalenteerde professionals beter bekend als kennismigranten kiezen ervoor om naar landen te emigreren vanwege betere kansen en mogelijkheden. Voor een land als Nederland dat streeft naar economische groei en innovatie, kan deze brain drain (talentverlies) een uitdaging vormen.

Hieronder de grootste risico’s van brain drain op een rij:

 • Verlies van menselijk kapitaal
  Brain drain leidt tot het verlies van hoogopgeleide professionals, wat resulteert in een vermindering van het menselijk kapitaal in het vertrekkende land. Deze professionals hebben vaak waardevolle kennis, vaardigheden en ervaring die van cruciaal belang kunnen zijn voor economische groei, innovatie en concurrentiekracht.
 • Economische impact
  Het verlies van getalenteerde professionals kan de productiviteit verminderen, de innovatiekracht aantasten en belemmerend werken voor de groei van sectoren die afhankelijk zijn van hoogwaardige kennis en expertise.
 • Maatschappelijke gevolgen
  Tot slot kan talentverlies leiden tot een vermindering van kennisoverdracht binnen de lokale gemeenschap, waardoor de ontwikkeling en groei van lokale talenten beperkt wordt. Bovendien kan het verlies van kennismigranten leiden tot een gevoel van demoralisatie en een gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden binnen het vertrekkende land.

Gelukkig zijn er strategieën om talentverlies te verminderen:

 1. Creëren van aantrekkelijke werkomgevingen
  Eén van de belangrijkste strategieën om brain drain te verminderen, is het creëren van aantrekkelijke werkomgevingen. Denk aan het bieden van competitieve salarissen en voordelen, flexibele werkregelingen, carrièremogelijkheden, goede werk-privébalans en een positieve bedrijfscultuur. Door een werkomgeving te creëren waar werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, vergroot je de kans dat talent blijft.
 2. Professionele ontwikkeling ondersteunen
  Investeer als bedrijf in de professionele ontwikkeling van werknemers door middel van training, bijscholing en loopbaanbegeleiding. Door hoogopgeleiden talenten de mogelijkheid te bieden om hun vaardigheden en kennis te vergroten, tonen bedrijven hun toewijding aan de groei en ontwikkeling van personeel. Dit draagt bij aan het behouden van talent.
 3. Ondersteunen werk-privébalans
  Het is cruciaal om een goede werk-privébalans te bieden als je kennismigranten wilt behouden. Denk hierbij aan: mogelijkheid tot hybride werken, flexibele werktijden en verlofregelingen. Dit helpt bij het verminderen van stress en het bevorderen van het welzijn van internationale talenten. En dat leidt weer tot een langere en sterkere binding met de werkgever.
 4. Retentieprogramma’s implementeren
  Het opzetten van retentieprogramma’s helpt in het verminderen van brain drain. Voorbeelden zijn: beloningsprogramma’s, erkenning en waardering voor prestaties, doorgroeimogelijkheden en kansen voor persoonlijke en professionele groei. Hierdoor bindt je expats aan het bedrijf. En door het bieden van perspectieven voor hun toekomstige carrière, vergroot je de kans dat ze bij jou blijven.
 5. Inclusieve bedrijfscultuur
  Bedrijven waar diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd zijn populair bij kennismigranten, waardoor zij zich langer binden aan de werkgever.

Als werkgever kun je actief diversiteit omarmen door inclusieve beleidsmaatregelen te implementeren, discriminatie te bestrijden en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich welkom voelt. Dit helpt bij het behouden van diverse talenten en voorkomt dat werknemers vertrekken als gevolg van ongelijke behandeling.

Kortom om brain drain te verminderen, is het essentieel voor bedrijven om te investeren in het behoud van talent. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verwachtingen en behoeften van werknemers. Hierdoor kunnen werkgevers concurrentievoordeel behalen en een stabieler en sterker team bouwen.

Wil jij graag internationaal talent aantrekken of behouden? Wij staan klaar om jou te helpen.
Neem contact op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl