Nederlands wordt soms iets te letterlijk vertaald naar het Engels. En dat levert hilarische momenten op. Met dank aan het boek “I have it in my own hands” hieronder weer een paar leuke voorbeelden:

As a walking fire…
💭 Als een lopend vuurtje…
👂🏻Het lijkt op wandelend vuur
👍🏻Spread like wildfire

 She is a member of the direction
💭 Ze is lid van de directie
👂🏻Ze is een lid van de richting
👍🏻She is a board member

 He puts everything on everything
💭 Hij zet alles op alles
👂🏻Hij stapelt alles op alles
👍🏻He does everything he can

 She is the sun in the house
💭 Zij is het zonnetje in huis
👂🏻De zon in huis, dat is zij
👍🏻She brightens up a whole room

He looks her on the fingers
💭 Hij kijkt haar op de vingers
👂🏻Hij ziet toe op haar vingers
👍🏻He keeps a close eye on her

Lets get on table
💭 Laten we aan tafel gaan
👂🏻Laten we op tafel gaan
👍🏻Let’s have dinner

The job walks out
💭 De klus loopt uit
👂🏻De klus staakt
👍🏻It will take more time to finish the job

He is carrying water to the sea
💭 Hij draagt water naar de zee
👂🏻Hij brengt water naar zee
👍🏻He is flogging a dead horse

What are the breaking points?
💭 Wat zijn de breekpunten?
👂🏻Wat zijn de brekende punten?
👍🏻What are the deal-breakers?

Als je zelf ook een paar leuke voorbeelden hebt, deel ze met ons😃
info@globalRcompass.nl