Als het aan het kabinet ligt, dan gaat per 2024 een beperking op de 30% regeling doorgevoerd worden. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2023 gestuurd naar de Tweede Kamer. In dit Belastingplan pleit het kabinet voor een zogenoemde Balkenendenorm oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Dit maximumsalaris voor de WNT bedraagt € 223.000,- in 2023. Het bedrag voor 2024 is nog onbekend. Het voorstel is om de 30% regeling alleen nog over dat bedrag toe te passen, ofwel een onbelastbare vergoeding van € 66.900,- in 2023.

Ook stelt het kabinet een overgangsregeling voor om de aftopping van de 30% regeling door te voeren. De beperking door aftopping zal pas per 1 januari 2026 ingaan voor kennismigranten/expats waarbij de 30% regeling is toegepast per het laatste loontijdvak van 2022.
Er gaat geen overgangsregeling gelden voor buitenlandse werknemers die per 1 januari 2023 gebruikmaken van de 30% regeling. De aftopping van het maximaal bedrag zal bij hen ingaan per 1 januari 2024.

De 30% regeling blijft een mooie tegemoetkoming (belastingvrije vergoeding) voor werknemers die vanuit het buitenland zijn aangeworven en dient als compensatie voor de kosten die zij maken om in Nederland te komen werken. Denk hierbij aan de extraterritoriale kosten: zoals dubbele huisvestingskosten, reiskosten of de kosten van een taalcursus.  Deze regeling is ervoor gemaakt om personeel met een specifieke deskundigheid, die in Nederland schaars is, vanuit het buitenland aan te trekken.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de 30% regeling? Wij regelen dit voor u! Neem contact op met ons via info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801.