Sta jij vandaag ook stil bij het belang van internationale samenwerkingen? Dit kan op economisch, sociaal, cultureel of humanitair gebied. Hoe ga jij jouw krachten bundelen voor een hoger doel?

De Verenigde Naties heeft 4 jaar geleden deze dag in het leven geroepen. De VN heeft als wens om samen te leven en te werken, verenigd in verschillen en diversiteit, met als doel een duurzame wereld van vrede, solidariteit en harmonie.

Samenleven in vrede kan alleen bereikt worden als:

  • Verschillen geaccepteerd worden,
  • naar anderen geluisterd wordt,
  • anderen worden erkend, gerespecteerd én gewaardeerd
  • En op een verenigde en vreedzame manier geleefd wordt.