Laat uw organisatie een kennismigrant werken bij een bedrijf waar de kennismigrant een belang in heeft? Informeer u dan goed of de kennismigrant wordt gezien als zelfstandige. Is dat het geval? Dan voldoet deze persoon niet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning als kennismigrant. En moet hij of zij verblijf als zelfstandige aanvragen. U bent als erkend referent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze toets.

Wanneer zelfstandige?

De IND ziet iemand als zelfstandige als die een directeur-(groot)aandeelhouder is en

  • een belang van 25% of meer in de onderneming heeft, en
  • een ondernemingsrisico loopt, en
  • de hoogte van het salaris zelf kan beïnvloeden.

Dit staat in paragraaf B6/2.5 van de Vreemdelingencirculaire. In deze situatie moet iemand een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige hebben.

Controles IND

Uit controles van de IND blijkt dat er zelfstandigen zijn die via een erkend referent oneigenlijk gebruik maken van de kennismigrantenregeling. Zij werken via een inleenconstructie full-time voor hun eigen bedrijf en hebben een arbeidscontract bij een erkend referent, vaak een payrollbedrijf. De IND ziet dit als zelfstandigen en niet als kennismigranten. Een arbeidsovereenkomst met een erkend referent betekent niet dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als kennismigrant. Er moet sprake zijn van een werknemer als bedoeld in de kennismigrantenregeling. Dat het loon van een dergelijke zelfstandige door een erkend referent wordt betaald, maakt dit niet anders.

Ook als de verblijfsvergunning als kennismigrant is verleend, moet de kennismigrant aan de voorwaarden blijven voldoen. Wijzigt zijn of haar situatie, waardoor de IND deze persoon ziet als zelfstandige? Dan moet u dit volgens de informatieplicht op tijd aan de IND doorgeven.

Vraagt u een verblijfsvergunning aan voor een kennismigrant, terwijl niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Of meldt u niet (op tijd) dat de kennismigrant niet meer aan de voorwaarden voldoet? Dan kan dit leiden tot een sanctie of gevolgen hebben voor uw erkenning als referent. Meer informatie staat op Schorsen en intrekking erkenning als referent.

Bron: https://ind.nl/nl/nieuwsbrief-zakelijk-business-newsletter