De globalisering heeft geleid tot een toename van internationale migratie, waarbij kennismigranten een belangrijke rol spelen in het aantrekken van internationaal talent naar Nederland.
Wanneer kennismigranten naar Nederland komen, brengen ze vaak hun partners mee. Het is algemeen bekend dat de integratie van nieuwkomers in een samenleving van cruciaal belang is voor zowel henzelf als voor het gastland.

Voor Nederlandse bedrijven is het slim om tijd en aandacht te besteden aan de partners van expats bij het vinden van werk. Hieronder de belangrijkste vier voordelen die het oplevert:

 1. Imago versterking bedrijf
  Bedrijven die actief betrokken zijn bij de integratie van expats en hun partners tonen een positieve en inclusieve bedrijfscultuur. Dit kan het imago van het bedrijf versterken, zowel binnen de Nederlandse samenleving als op internationaal niveau. Het bevorderen van diversiteit en inclusie kan ook aantrekkelijk zijn voor potentiële klanten, partners en investeerders die belang hechten aan ethisch ondernemen.
 2. Verminderen braindrain
  Eén van de uitdagingen waarmee Nederland te maken heeft, is het risico van braindrain, waarbij getalenteerde professionals ervoor kiezen om naar andere landen te vertrekken vanwege beperkte kansen voor hun partners. Door de partners van kennismigranten te ondersteunen bij het vinden van werk, kunnen bedrijven helpen om dit risico te verminderen. Als de partner ook een bevredigende loopbaan kan ontwikkelen, is de kans groter dat ze zich langdurig in Nederland vestigen.
 1. Talentscourcing
  De partners brengen vaak waardevolle vaardigheden en kennis met zich mee die relevant kunnen zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Door deze talenten te benutten, kunnen bedrijven hun diversiteit vergroten en profiteren van de unieke perspectieven en ervaringen die internationale professionals kunnen bieden.
 2. Snellere integratie
  Werk biedt niet alleen een bron van inkomsten, maar ook een gevoel van betrokkenheid, eigenwaarde en sociale interactie. Door de partner een zinvolle bezigheid te geven, kunnen ze gemakkelijker nieuwe contacten leggen en zich sneller thuis voelen in hun nieuwe omgeving.

Kortom het helpen van partners van kennismigranten bij het vinden van een baan is een strategie die veel voordelen biedt, zowel voor de individuen als voor de bedrijven.
Het bevordert een snellere integratie, verrijkt de diversiteit op de arbeidsmarkt, versterkt het imago van het bedrijf en vermindert het risico van braindrain. Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het faciliteren van deze integratie en zelf ook meeliften op het succes.

Wil jij meer weten over dit onderwerp?
Bel ons gerust via 06 823 80 801, wij helpen graag!
En stuur anders een mail via info@globalRcompass.nl