Als kennismigrant heeft u waarschijnlijk ook wel eens gehoord van gemeentelijke belastingen en heffingen. Maar wat houdt het precies in en wanneer moet je deze betalen?
Er zijn twee soorten gemeentelijke belasting:

 • Belastingen
  Voorbeelden zijn onroerende zakenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting. De opbrengst gaat naar de gemeente en zij bepalen zelf waarvoor die opbrengst gebruikt wordt.
 • Heffingen
  Voorbeelden zijn kosten voor het maken van een paspoort en rioolheffingen. Alleen de kosten mogen doorbelast worden door de gemeente.

Deze gebruikersheffingen en belastingen worden als collectief betaald door de inwoners van een gemeente. Op deze manier worden de hoge kosten en risico’s verspreid over alle bewoners in plaats van verantwoordelijk gehouden te worden als individu. Dit kan anders leiden tot bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en dit moet uiteraard voorkomen worden. Er zijn 4 soorten gebruikersheffingen:

 • Afvalstoffenheffing
  Dit zijn de kosten voor het ophalen/afvoeren van het huishoudelijk afval.
 • Rioolheffing
  De kosten voor het gebruikmaken van het riool (onderhoud en aanleg van nieuwe riolering).
 • Zuiveringsheffing
  Via het riool wordt afvalwater afgevoerd en dit water wordt vervolgens gezuiverd.
 • Waterschapsbelasting
  Dit zijn kosten voor het onderhoud en de aanleg van dijken, sloten e.d. Met als doel om wateroverlast en overstromingen te voorkomen.

De gemeente verstuurd begin van ieder jaar de rekening voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, welke vooruitbetaald moeten worden. Mocht je tijdens het jaar verhuizen, dan worden de kosten naar rato verrekend.
Deze rekening is niet gericht aan een individu, maar aan een huishouden (oftewel woonadres). De hoogte in heffingen en belastingen variëren per gemeente. Dit komt doordat de ligging van de woonplaats leidend is voor de kosten. Woon je vlak bij een dijk, dan is het onderhoud van die dijk van cruciaal belang om overstromingen of dijkdoorbraken te voorkomen. Deze kosten zijn anders dan wanneer je in het binnenland woont en niet te maken hebt met dijken.

Zodra je staat ingeschreven op een woonadres ontvang jij als bewoner de juiste belastingen. Echter gaat dit nog niet altijd goed vanuit de gemeente. In dat geval ontvangt de verhuurder de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen. Deze worden vervolgens doorbelast naar jou als gebruiker van de woning.
Tot slot betalen eigenaren van gebouwen, woningen en percelen hun gedeelte van het verhuurde, zoals onroerendezaakbelasting (OZB-belasting).

Heb je vragen over dit onderwerp of andere gerelateerd aan relocatie en immigratie? Neem met ons contact op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl