Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

De verzekeringen

Als u naar het buitenland verhuist, krijgt u te maken met een andere cultuur, andere gebruiken en andere gewoonten. Elk land kent haar eigen standaarden en heeft haar eigen regels. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Want wat in het ene land geldt, hoeft in het andere land niet op te gaan. Zo is het ook met verzekeringen. Dat u goed verzekerd moet zijn, zult u beseffen. Maar hoe doet u dat?

Ook in het buitenland kunnen u dingen overkomen waar u liever niet aan denkt. U wordt ziek bijvoorbeeld. Of u raakt betrokken bij een ongeval. Uw spullen worden gestolen of de inboedel raakt beschadigd. Zomaar een aantal risico’s waarvoor u goed verzekerd wilt zijn, waar ter wereld u ook bent.

Global Relocation ondersteunt om het risico van onderverzekering of geen verzekering te vermijden.

De Verplichte Ziektekostenverzekering

U wordt in Nederland onderworpen aan de Nederlandse socialezekerheidswetgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een (verplichte) standaard zorgverzekering. Een zorgverzekering is een Nederlandse verzekering die dekking biedt voor zorgkosten en die voldoet aan de eisen van de Zorgverzekeringswet. U bent hiermee verzekerd voor het raadplegen of bezoeken van een huisarts, voor een ziekenhuisbehandeling en voor medicatie. U kunt er ook voor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten om kosten te dekken die niet in het standaardpakket zijn inbegrepen.

Vrijstelling/Dispensatie

Als u als niet-ingezetene bent geregistreerd, bent u mogelijk vrijgesteld van deze verplichting. Dit moet van geval tot geval worden bepaald.

Dispensatie voor mensen met gewetensbezwaren tegen zorgverzekering:
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u gewetensbezwaren heeft tegen de zorgverzekering, kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing aanvragen. U bent dan niet meer verzekerd onder de ZVW en de Wlz.

De WA-verzekering

Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw gezin in het geval dat u aansprakelijk wordt gesteld voor lichamelijk letsel of materiële schade aan een derde partij. Persoonlijke aansprakelijkheid dekt de juridische kosten of schade die u als gevolg daarvan als schadevergoeding moet betalen.

Het type aansprakelijkheidsverzekering dat u nodig heeft, hangt van veel factoren af, van uw arbeidsstatus en uw branche, tot het land waarin u woont.

In Nederland is het bijvoorbeeld relatief standaard om een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als onafhankelijke dekking, maar het kan ook in veel verzekeringspakketten worden opgenomen.

Andere verzekeringspakketten die vaak een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering bieden, zijn:

  1. Een reisverzekering – voor ongevallen die kunnen gebeuren terwijl u in het buitenland bent.
  2. Een inboedelverzekering – kan u beschermen als iemand gewond raakt door een ongeval bij u thuis of door uw bezittingen.

Een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt u als u persoonlijk wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van iemands gezondheid of eigendommen door ongeluk / verwaarlozing. Bijvoorbeeld:

In het persoonlijke leven is het onwaarschijnlijk dat uw dagelijkse activiteiten bijzonder risicovol zullen zijn. Tijdens werktijd kunt u echter meer in aanraking komen met publiek, waardoor de kans op ongevallen – waarvoor u aansprakelijk worden gesteld – toeneemt. In Nederland worden schades veroorzaakt  in de arbeidslijn over het algemeen gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. De HR-afdeling van het bedrijf kan u duidelijk maken of de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf zijn werknemers dekt.

Nog wat voorbeelden. Een vriend komt uw huis binnen en glijdt uit op een natte vloer en verwondt zijn rug. U kunt verantwoordelijk gehouden worden omdat u verzuimde om ervoor te zorgen dat het gebied veilig was.

Uw kinderen spelen in de tuin en ze breken per ongeluk het raam van een buurman met een bal. De buurman beweert dat u verantwoordelijk bent, omdat u verzuimde uw kinderen onder controle te houden.

Tijdens uw vakantie in het buitenland laat u een brandende sigaret vallen, waardoor een brand ontstaat die een bedrijfspand beschadigt. Het bedrijf klaagt u aan voor de schade en verwacht compensatie voor de gederfde inkomsten.

De schadeclaims kunnen vrij hoog zijn. Daarom raden wij u ten zeerste aan om een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt dit soort verzekeringen afsluiten in uw eigen land, via uw bank of via een verzekeringsmaatschappij in Nederland.

De VvE/Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die de kosten van het vervangen van uw bezittingen in uw woning dekt, onder meer bij inbraak, brand, schade door weersomstandigheden en waterschade. Het is belangrijk dat de waarde van goederen bekend is, een taxatierapport kan dan wenselijk zijn. Hierdoor kan het verzekerd bedrag worden vastgesteld.

Een verzekerd bedrag wordt meestal gebaseerd op de volgende aspecten:

  • Het bedrag waarvoor de verzekerde de inboedel wenst te dekken;
  • Het maximumbedrag voor schadevergoeding;
  • Het bedrag waarover de premie wordt berekend.

In geval van schade wordt bepaald of de verzekerde som in overeenstemming is met de waarde van de verzekerde post. In de optimale situatie is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. Er kan echter ook sprake zijn van onderverzekering, oververzekering of een dubbele verzekering. Een taxatierapport kan worden gebruikt om onder-, over- of dubbele verzekering tegen te gaan.

Ook bij het huren van een gemeubileerd appartement adviseren wij een inboedelverzekering. Over het algemeen is dit ook een onderdeel van de huurovereenkomst.

De maandelijkse premie voor een inboedelverzekering is afhankelijk van de voorwaarden, die per verzekeraar sterk verschillen. De premie is ook afhankelijk van de locatie van uw huis, het type huis en de grootte van uw gezin.

Verschillende verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies over bepaalde kwesties. De premie en de dekking van juridisch advies kan per verzekeraar verschillen.

Opstal- en glasverzekering
Deze verplichting ligt bij de huiseigenaren. Als u een woning huurt, wordt het aanbevolen om na te gaan dat een dergelijke verzekering daadwerkelijk van kracht is. Houd er rekening mee dat de verzekering voor de ramen apart moet worden verzekerd, controleer dit bij de eigenaar!

Ongevallenverzekering
Dit is een verzekering die de vergoeding dekt bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Reisverzekering
Deze verzekering dekt uw bezittingen en vereiste medische hulp tijdens vakanties/reizen. U kunt ook overwegen om een annuleringsclausule aan deze verzekering toe te voegen.

Repatriëringsverzekering
Een repatriëringsverzekering wordt ten zeerste aanbevolen omdat we nooit weten wat de toekomst brengt. Met deze verzekering zijn de kosten voor een familielid om naar Nederland te vliegen en u naar huis te brengen gedekt in geval van ernstige ziekte of het overlijden van een van de verzekerden.

Autoverzekering

Het bezitten van een auto is een persoonlijke keuze, maar een autoverzekering is verplicht wanneer u een auto bezit. In Nederland worden drie soorten autoverzekeringen aangeboden:

  • De WA-verzekering: de meest elementaire autoverzekering die alleen schade aan de wederpartij dekt, indien deze schade uw schuld is;
  • De WA-plus verzekering (WA Casco beperkt): een uitbreiding van de basis van bovengenoemde verzekering. De “plus” dekt extra schade die ook door u is geleden, zoals diefstal, brand enz.;
  • De WA Casco verzekering (All-Risk): dit is de meest uitgebreide verzekering, die bijna alle voorkomende schade dekt. Deze verzekering wordt vaak geadviseerd voor gloednieuwe auto’s. Met auto’s ouder dan zeven jaar is het nemen van deze verzekering vaak niet meer rendabel. De kosten wegen dan niet meer op tegen de baten.

Verzekeringskosten zijn afhankelijk van het gewicht en de catalogusprijs van de auto, het gebied waar u woont en het aantal schadevrije jaren. Voor zeer dure auto’s kan de verzekeringsmaatschappij eisen dat uw auto een gecertificeerd alarmsysteem heeft.