Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

EU/EEA rijbewijs

Gebruik maken van een buitenlands rijbewijs in Nederland, afgegeven aan burgers van de EU/EER of voor burgers van buiten Europa zijn er verschillende geldigheidsduren en voorwaarden van toepassing.

Een rijbewijs uit Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland: hier moet gekeken worden naar de datum van uitgifte zodat uw weet welke stappen u moet nemen wanneer het rijbewijs verloopt. Houd in dat geval rekening met het volgende;

 • Een rijbewijs afgegeven voor 19 januari 2013, mag in Nederland worden gebruikt zolang het geldig is, met een maximum van 10 jaar. Als het echter ouder is dan negen jaar, dan is alleen gebruik toegestaan gedurende twee jaar, gerekend vanaf de registratiedatum op het stadhuis.
 • Een rijbewijs dat is afgegeven na 19 januari 2013 is toegestaan in Nederland zolang het geldig is, met een maximum van 15 jaar.

Niet-EU/EEA-vergunning

Een geldig niet-EU/EER rijbewijs is geldig in Nederland voor 185 dagen (zes maanden) vanaf de registratiedatum op het stadhuis. Voor burgers van alle landen buiten de EU/EER (inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba) zijn de vergunningen zes maanden geldig, te rekenen vanaf de registratiedatum bij de gemeente. Voor de vervaldatum van zes maanden is verlenging/omruiling vereist voor een Nederlands rijbewijs. Na de vervaldatum is het rijbewijs illegaal, wat kan leiden tot een aanzienlijke boete. Verzekeringsmaatschappijen zullen geen schade dekken bij ongevallen.

Voorwaarden

Registratie van uw verblijf in Nederland met een geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing) is de sleutel.

 • Als lid van de EU/EER of Zwitserland; bijvoorbeeld een land met een speciale rijbewijsovereenkomst; of als er een voordeel is van de 30%-regeling.
 • Het verlopen EU/EER-rijbewijs, kan worden ingewisseld als er een verklaring van het agentschap in het land waar het rijbewijs is afgegeven, waarin zij verklaren geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.
 • Een niet-EU/EER-rijbewijs is geldig op het moment van de aanvraag.
 • EU/EER-burgers met een vergunning die vóór 19 januari 2013 is afgegeven, mogen de vergunning echter tien jaar na de afgifte ervan gebruiken, maar als deze ouder is dan negen jaar, mag deze slechts twee jaar worden gebruikt, te rekenen vanaf de registratiedatum in het stadhuis en zolang deze geldig is.
 • Met EU/EER-vergunningen die na 19 januari 2013 zijn afgegeven, mogen houders maximaal 15 jaar rijden, zolang het rijbewijs geldig is. Zodra de geldigheid van het oorspronkelijke rijbewijs is afgelopen, moet de houder een Nederlands rijbewijs aanvragen.
 • Het rijbewijs wordt verkregen als u tenminste een half jaar (185 dagen) in Nederland woont. Bewijs hiervoor kunnen kopieën zijn van uw paspoort (inclusief lege pagina’s), vliegtuigtickets of salaris- of belastingdocumenten.

Voor aanvragen voor het inwisselen van een Nederlands rijbewijs na een validatieperiode van zes maanden zijn de Nederlandse rijexamens vereist.

Er zijn landen die speciale afspraken hebben met Nederland voor de uitwisseling van vergunningen. Ruilen is alleen mogelijk als ze geldig zijn voor de vermelde categorieën:

 1. Taiwan, Israël: categorie B, personenauto
 2. Japan: categorie IB, personenauto en motorfiets van meer dan 400 cm3
 3. Singapore: Klasse 2, motorfiets van meer dan 400 cm3; en klasse 3, personenauto
 4. Zuid-Korea: tweederangs gewone vergunning
 5. Canada, provincie Quebec: Klasse 5
 6. Andorra, Aruba, Jersey, Isle of Man, Monaco, Nederlandse Antillen: alle categorieën

Een eerder behaald Nederlands rijbewijs (geldig na 30 juni 1985) bewijst alleen de voorwaarden voor de nieuwe categorieën. Het niet voldoen aan een van de bovengenoemde voorwaarden vereist afname van de Nederlandse theorie en een praktijktest.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

De aanvraag gebeurt bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Zij sturen uw ruilaanvraag door naar de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Het beoordelingsproces duurt ongeveer twee weken en aanvragers mogen niet rijden terwijl hun aanvraag wordt verwerkt. Voor de aanvraag zijn onderstaande documenten vereist;

 1. Uw paspoort,
 2. Uw rijbewijs
 3. Uw BSN nummer
 4. Een pasfoto volgens de wettelijke voorwaarden

Verklaring van Geschiktheid (VvG)

In sommige gevallen wordt een VvG (verklaring van geschiktheid gevraagd om aan te tonen dat u fysiek en psychologisch voldoende fit bent om een voertuig te besturen. U kunt de VvG bij uw gemeente, bij het CBR (inloggen met uw DigiD) of bij bepaalde expatcentra krijgen.

Een VvG is vereist:

 1. Bij een EU/EER- of Zwitsers rijbewijs met de categorieën C, CE, C1, D enzovoort;
 2. Als er sprake is van de 30%-belastingbeschikking;
 3. Bij een rijbewijs van de Nederlandse Antillen of Aruba;
 4. Wanneer een rijbewijs afkomstig is uit een van de landen met een speciale overeenkomst;
 5. Wanneer de EU/EER-vergunning korter geldig is dan gebruikelijk is in het land van afgifte of als er sprake is van restrictieve annotaties die niet binnen EU-codes zijn aangewezen;
 6. Wanneer de leeftijd van 75 jaar of ouder is bereikt.

Na het indienen van het formulier bij het CBR krijgt u bericht wanneer de VvG is aangemeld en of een aanvullende gezondheidscheck vereist is. Na voltooiing van deze stappen kan een aanvraag tot omruiling van het rijbewijs worden afgegeven.

Als de aanvraag succesvol is, wordt een paar weken later (max. drie weken) een nieuw Nederlands rijbewijs afgegeven. Voorheen genoemde procedure is veel complexer voor zware en commerciële vergunningen.

Aanvraag Nederlands rijbewijs bij gebruikmaking van de 30%-regeling

Een buitenlands rijbewijs inruilen voor een Nederlandse is gemakkelijker wanneer u gebruik maakt van de 30%-regeling, ongeacht uw land van herkomst. Hiervoor dient u aan het begin van het traject uw 30% regeling verklaring van de Belastingdienst in te dienen bij uw gemeente.