Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Registratie (BRP)

Iedereen die langer dan vier maanden in Nederland verblijft of van plan is te blijven, moet zich inschrijven op het gemeentehuis in de gemeente waar hij of zij gaat verblijven. Iedereen die zich wil inschrijven moet binnen drie tot vijf dagen na aankomst contact opnemen met de gemeente om een afspraak in te plannen.

De BRP  (Gemeentelijke Basisregistratie Personen)

De BRP is de Nederlandse overheidsdatabase die door verschillende overheidsinstanties wordt gedeeld en persoonsgegevens bevat over alle inwoners van Nederland. De database wordt bijgewerkt wanneer er een adreswijziging, geboorte, huwelijk, overlijden of andere gebeurtenis is, die van invloed kan zijn op de juridische status van de ingezetene of de overheidsdiensten waarop hij recht heeft. Een verblijfsvergunningsaanvraag is een van de eerste vermeldingen die zijn vastgelegd in het gegevensbestand van een nieuw aangekomen expat. De BRP wordt bijgehouden door de Dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Gemeentelijke registratie is van toepassing op iedereen die van plan is langer dan 4 maanden in Nederland te blijven, ongeacht of hij eu-onderdaan is of van buiten de Europese Unie.

Onder de volgende voorwaarden kan een afspraak  worden gemaakt voor inschrijving;

  • U dient persoonlijk naar de afspraak te komen;
  • U moet legaal in Nederland verblijven;
  • U moet een woonadres hebben in de gemeente van registratie.

Registratie: welke documenten moet u meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs (een paspoort, of alléén als u een burger bent uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein een ID-kaart);
  • Een originele geboorteakte (geen kopie);
  • Als u getrouwd bent: een originele huwelijksakte (geen kopie);
  • Voor kinderen jonger dan 16 jaar: een geldig identiteitsbewijs van de begeleidende ouder, voogd of hulpverlener;
  • Een huurcontract of in sommige steden een adresregistratie toestemmingsformulier dat is ondertekend door de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ID-kaart.

Aanvullende certificaten uit andere landen

Afhankelijk van uw situatie moet u mogelijk ook andere certificaten tonen die in het buitenland zijn afgegeven. Tijdens uw afspraak hoort u welke aanvullende documenten u nog nodig heeft. U heeft dan drie maanden de tijd om de gemeente van deze documenten te voorzien.