Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

ICT-richtlijn

Op basis van deze richtlijn kunnen medewerkers, managers, specialisten en stagiaires binnen het internationale bedrijf worden overgeplaatst naar de Nederlandse entiteit. Ze werken en verblijven in Nederland met een Gecombineerde Vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA), de zogenaamde ICT-vergunning.

Om in aanmerking te komen voor de ICT-vergunning moet het arbeidscontract tussen de medewerker en de onderneming buiten de Europese Unie van kracht blijven. Er kan geen sprake zijn van een Nederlandse arbeidsovereenkomst en het is ook niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Nederlandse entiteit. Als de ICT-regelgeving van toepassing is, is het niet mogelijk om een Kennismigrantenvisum of EU Blauwe Kaart aan te vragen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ICT-vergunning. Onder meer:

  • Voorafgaand aan de overdracht moet er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met de bedrijfsentiteit buiten de Europese Unie voor tenminste drie maanden;
  • De ICT-vergunning is geldig voor de duur van de opdracht met een maximum van drie jaar of één jaar voor stagiairs. Het is niet mogelijk om na de maximale periode de ICT-vergunning te verlengen. Wel kan na een onderbreking van zes maanden buiten de EU een nieuwe vergunning worden aangevraagd;
  • Om in aanmerking te komen moet het salaris ‘marktconform’ zijn;
  • De ICT-vergunning is één enkele vergunning die alleen werkzaamheden in het kader van de opdracht toestaat; met de ICT-vergunning is het doen van ander werk niet toegestaan.

Een verandering gedurende de geldigheid van de ICT-vergunning naar een andere vergunningscategorie, bijvoorbeeld een kennismigrantenvisum of een Europese Unie blauwe kaart is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de verandering van vergunningscategorie na de maximale duur van drie jaar niet meer kan.

Liever ontzorgd worden in dit proces, zodat u de focus houdt op hetgeen waar u goed in bent?
Wij hebben de expertise omtrent de verblijfs- en werkvergunningen. Wij helpen u graag, zodat alles goed geregeld is.

Neem contact op via: info@globalRcompass of 06 823 80 801.