Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Erkend Referent IND

U bent werkgever en u wilt buitenlandse werknemers in dienst nemen. Hiervoor moet u  erkend referent zijn. De eerste stap in het hele proces is erkenning van uw bedrijf door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nadat uw bedrijf is erkend, wordt het geregistreerd in het openbaar register erkende referenten. Voordeel hiervan is dat bepaalde toepassingen minder bewijs en documentatie vereisen. Een bedrijfsattest is voldoende. Een ander voordeel van registratie is dat aanvragen sneller worden afgehandeld. Beslissingen kunnen binnen twee weken worden genomen.

Bent u nog niet als sponsor erkend door de IND?

Wij kunnen de aanvraag namens uw bedrijf afhandelen. Wij geven u de benodigde informatie en adviseren u over de inhoud van de benodigde documenten. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de lopende gang van zaken.

Wilt u meer informatie en/of wilt u een offerte ontvangen? Laat het ons weten via het contactformulier.