Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Over de 30% regeling

Een kennismigrant die in Nederland komt werken, zal geconfronteerd kunnen worden met extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Voor dit soort kosten is de 30%-regeling een financiële tegemoetkoming. Het is een Nederlandse belastingfaciliteit, gericht op het aantrekken van buitenlandse werknemers met een specifieke expertise om in Nederland te werken. Als er goedkeuring is van de Belastingdienst, mag de werkgever de kennismigrant maximaal 30% van zijn of haar loon, inclusief terugbetaling, belastingvrij verstrekken.

De salariseis is echter een van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Om volledig in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet u:

  • Door uw werkgever uit een ander land wordt aangeworven, of u wordt vanuit een ander land naar uw werkgever gestuurd.
  • Langer dan 16 maanden buiten Nederland hebben gewoond, op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens, twee jaar voor uw eerste werkdag in Nederland.
  • Beschikken over specifieke expertise die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Een geldige beslissing.

 

Salariseisen voor de 30%-regeling in 2021

Om in aanmerking te blijven en/of in aanmerking te komen voor deze fiscale regeling, moet het fiscale salaris om van de 30%-regeling te genieten ten minste €38.961,- bedragen. Bij een salaris boven de €55.659,- is het volledige voordeel van 30% haalbaar. Bij een lager salaris geldt een gedeeltelijke uitkering. Iemand met een leeftijd tot 30 jaar met een masterdiploma (gelijk gevalideerd aan een Nederlandse Master of Science) heeft een lager salariscriterium van €29.616,-. Bij dezelfde voorwaarden is een volledige uitkering van 30% van een salaris van €42.309,- mogelijk. De leeftijdscriteria moeten goed in de gaten worden houden, want in de maand nadat de werknemer 30 jaar wordt, komt het reguliere, hogere criterium in het spel.

Duur

De maximale duur van de 30%-regeling is 5  jaar.

Einddatums bestaande 30%-rulings

oorspronkelijke einddatum in 2019 – regeling eindigt per datum op uw beslissingsbrief
oorspronkelijke einddatum in 2020 – regeling eindigt per datum op uw beslissingsbrief
oorspronkelijke einddatum in 2021 – regeling eindigt per December 31,2020
oorspronkelijke einddatum in 2022 – regeling eindigt per December 31,2020
oorspronkelijke einddatum in 2023 – regeling eindigt per December 31,2020
oorspronkelijke einddatum in 2024 – regeling eindigt 3 jaar voor de einddatum op uw beslissingsbrief
oorspronkelijke einddatum in 2025 – regeling eindigt 3 jaar voor de einddatum op uw beslissingsbrief
oorspronkelijke einddatum in 2026 – regeling eindigt 3 jaar voor de einddatum op uw beslissingsbrief

Global Relocation Compass kan het u gemakkelijk maken. Wilt u hulp bij de aanvraag voor de 30% regeling? Dat doen we graag voor u!