Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Over de 30% regeling

Een kennismigrant die in Nederland komt werken, zal geconfronteerd kunnen worden met extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten. Voor dit soort kosten is de 30%-regeling een financiële tegemoetkoming. Het is een Nederlandse belastingfaciliteit, gericht op het aantrekken van buitenlandse werknemers met een specifieke expertise om in Nederland te werken. Als er goedkeuring is van de Belastingdienst, mag de werkgever de kennismigrant maximaal 30% van zijn of haar loon, inclusief terugbetaling, belastingvrij verstrekken.

De salariseis is echter één van de voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling. Enkele voorwaarden zijn:

  • De werknemer moet beschikken over specifieke expertise die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Deze werknemer dient speciaal vanuit het buitenland aangeworven te zijn. Of de expat wordt vanuit een ander land naar de Nederlandse organisatie gestuurd.
  • De kennismigrant moet langer dan 16 maanden buiten Nederland hebben gewoond, op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens, twee jaar voor de eerste werkdag.
  • Etc.

Belangrijk: op elk moment moet de kennismigrant/expat voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling, anders wordt deze ingetrokken. Komt de Belastingdienst erachter dat de regeling niet correct is toegepast, dient de loonadministratie gecorrigeerd te worden en kunnen naheffingen opgelegd worden. Het is daarom raadzaam om ten alle tijden de 30%-regeling correct toe te passen.

Heeft u vragen hierover? Wij helpen u graag via info@globalRcompass of 06 823 80 801.

Salariseisen voor de 30%-regeling

Om in aanmerking te blijven en/of in aanmerking te komen voor deze fiscale regeling, moet het fiscale salaris ten minste €41.954,- bedragen. Bij een salaris boven de €59.935,- is het volledige voordeel van 30% haalbaar. Bij een lager salaris geldt een gedeeltelijke uitkering. Een expat jonger dan 30 jaar met een masterdiploma (gelijk gevalideerd aan een Nederlandse Master of Science) heeft een lager salariscriterium van €31.891,-. Bij dezelfde voorwaarden is een volledige uitkering van 30% van een salaris van €45.559,- mogelijk. De leeftijdscriteria moeten goed in de gaten worden houden, want in de maand nadat de werknemer 30 jaar wordt, komt het reguliere, hogere criterium in het spel.

Duur

De maximale duur van de 30%-regeling is 5  jaar.

Per 2024 wordt een beperking op de 30% regeling doorgevoerd, de zogenoemde Balkenendenorm oftewel het maximumsalaris van topfunctionarissen dat is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Dit maximumsalaris voor de WNT bedraagt € 223.000,- in 2023. Het bedrag voor 2024 is nog onbekend. Het voorstel is om de 30% regeling alleen nog over dat bedrag toe te passen, ofwel een onbelastbare vergoeding van € 66.900,- in 2023.

Global Relocation Compass kan het u gemakkelijk maken. Wilt u hulp bij de aanvraag voor de 30% regeling? Dat doen we graag voor u!
info@globalRcompass.nl of 06 823 80 801