Als de aangenomen hoogopgeleide migrant in het bezit is van een geldig buitenlands rijbewijs, kan deze waarschijnlijk nog gebruikt worden in Nederland. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om het buitenlandse rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs, zonder opnieuw examen te moeten doen.

Binnen of buiten EU, EER, Zwitserland
Is het rijbewijs afgegeven door een land dat is aangesloten bij de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan mag het buitenlands rijbewijs gebruikt worden in Nederland voor maximaal 15 jaar, mits het rijbewijs geldig en afgegeven is na 19 januari 2013.

Is het buitenlands rijbewijs afgegeven in een land dat niet hoort bij de EU, EER of Zwitserland? Dan mag voor maximaal 185 dagen met het geldige buitenlandse rijbewijs gereden worden in Nederland. Na de 185 dagen is wel een Nederlands rijbewijs nodig om hier te mogen blijven rijden.

Beschikking 30% regeling
Maakt de hoogopgeleide immigrant gebruik van de 30% regeling van de Belastingdienst? Dan kan het geldige buitenlandse rijbewijs eenvoudig omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs met de “beschikking bewijsregel”. De beschikking bewijsregel is een bevestigingsbrief van de Belastingdienst met de positieve beslissing op de aanvraag voor het toepassen van de 30% regeling.

Voorwaarden
Om voor de omwisseling naar een Nederlands rijbewijs in aanmerking te komen, zal door de kennismigrant aan voorwaarden voldaan moeten worden. Hieronder een paar voorbeelden:

  • Ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie
  • In het bezit zijn van een geldige verblijfstitel
  • Overhandiging van een gezondheidsverklaring
  • Beschikking bewijsregel van de 30% regeling
  • Geldig buitenlands rijbewijs

Tijdelijk niet welkom op de openbare weg
Het buitenlandse rijbewijs wordt ingeleverd bij het gemeentehuis en het duurt ongeveer 2 weken voordat het Nederlands rijbewijs klaar is om opgehaald te worden. Tijdens die omwisselingsperiode mag niet op de openbare weg gereden worden, aangezien je dan niet meer in het bezit bent van een geldig rijbewijs.

Een internationaal rijbewijs kan niet omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Dit internationale rijbewijs is namelijk slechts een vertaling van een nationaal rijbewijs.
Gaat de kennismigrant Nederland verlaten? Dan is het mogelijk om het Nederlandse rijbewijs weer terug te ruilen voor het buitenlandse.

Global Relocation Compass kunt u helpen bij het omwisselen van het rijbewijs naar een Nederlandse. Wij nemen het gehele proces voor u uit handen, neem contact met ons op via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl