Biometrie is de verzamelnaam voor een (digitale) pasfoto, handtekening en/of vingerafdrukken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruikt deze gegevens voor het vaststellen van een identiteit. Verder is biometrie belangrijk voor het bestellen van een verblijfsdocument.

Niet altijd is de IND in het bezit van (recente) biometrie. In dat geval zal zo snel mogelijk een bezoek gebracht moeten worden aan een IND-loket. Zodra de IND de volledige biometrie heeft, kan de nieuwe verblijfspas gemaakt worden.

Hieronder enkele voorbeelden wanneer het overhandigen van biometrie cruciaal is:

  • Als de biometrie nog niet eerder is afgenomen door de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
  • Zodra de afgenomen biometrie in het buitenland niet correct is doorgegeven aan de IND.
  • Bij iedere aanvraag is nieuwe biometrie nodig.
  • Bij kinderen jonger dan 1 jaar is alleen een pasfoto nodig. Zodra ze ouder zijn, zal nieuwe biometrie overhandigd moeten worden (alleen zodra de verblijfspas is verlopen).

Voor het afnemen van de biometrie worden door de IND geen kosten in rekening gebracht.

Heeft u vragen over verblijfsvergunningen of andere relocatie en immigratie services? U bent van harte welkom om contact op te nemen met ons via 06 823 80 801 of info@globalRcompass.nl