Wist je dat gemixte teams waarin cultuurverschillen effectief overbrugd zijn tot wel 35% beter presteren? Deze teamleden zijn namelijk optimaal getraind in het bewustzijn van de cultuurverschillen en hoe hiermee omgegaan moet worden. Cultureel bewustzijn ofwel Cultural Awareness draagt bij aan het begrijpen van de culturele verschillen op de werkvloer. Zodra sprake is van dit bewustzijn, kun je werken aan het aanvullen van kennis over gebruiken, sociale normen en waarden in een specifiek land. Hierdoor sla je effectief de brug tussen cultuurverschillen wat leidt tot meer rendement voor organisaties, teams en persoonlijke groei.

Als je op de werkvloer geen oog hebt voor cultuurverschillen kan dit leiden tot misverstanden. Het gaat niet vanzelf om succesvol samen te werken met andere culturen, maar is wel essentieel. Culturele bewustwording leidt tot meer inlevingsvermogen, soepelere communicatie, rust en begrip voor de ander. Hierdoor kun je op langer termijn succesvol internationaal en intercultureel samenwerken. Om tot deze succesvolle samenwerking te komen is het essentieel om bewust te zijn van jouw eigen cultuur. Je kunt een andere cultuur beter leren kennen, nadat je zelf eerst inziet waarom je dingen doet, wat je doet en hoe je dat doet.
Cultural Awareness komt dus neer op het begrijpen van culturele verschillen en het bewust zijn van de verschillende culturele normen, waarden en zienswijzen. Echter zijn veel verschillen niet zichtbaar. Dit heeft te maken met het feit dat de mens geneigd is om zaken vanuit het eigen referentiekader te bekijken en beoordelen. De gedragingen zijn grotendeels door de culturele achtergrond bepaald, waardoor je jouw eigen gedrag vanzelfsprekend vindt. Mensen met een andere achtergrond bekijken de wereld vanuit hun perceptie en hebben dus andere opvattingen, overtuigingen en gedragingen. Waardoor gedragingen en uitingen een andere betekenis kunnen krijgen.

Het belang van cultureel bewustzijn wordt tegenwoordig steeds groter. Enerzijds vanwege de toename van diversiteit binnen teams, anderzijds door het kleiner worden van de wereld (het is eenvoudig om in zakelijk contact te komen met derden in andere landen). Op de werkvloer kunnen de verschillen in cultuur zich uiten tijdens bijvoorbeeld (sociale) begroetingen, gesprekken, interacties, presentaties, vergaderingen, behalen van deadlines, interpretaties van informatie en vragen, e.d.. Niet voor niets dat de meest voorkomende valkuilen tijdens Cultural Awareness trainingen worden besproken. Deze praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar en geven beter inzicht hoe interculturele communicatie verloopt.

Veelal is Cultural Awareness helaas een ondergeschoven kind, maar onderschat de impact van cultureel bewustzijn niet. Probeer door andere ogen naar Nederland en de rest van de wereld te kijken. Kom nu in actie om de prestatie ook binnen jouw team(s) te verhogen tot wel 35%. Global Relocation Compass helpt u graag. Neem met ons contact op voor de details: info@globalRcompass.nl en 06 823 80 801.