De millennials vormen een steeds groter deel van de beroepsbevolking, waarbij zij zich kenmerken door mobiel, flexibel en technisch onderlegd te zijn. Zij zijn de motor en weerspiegeling van grotere veranderingen in de samenleving en het bedrijfsleven. Dit lijkt te leiden naar een nieuwe gouden eeuw van wereldwijde mobiliteit met overeenstemming op het gebied van zakelijke eisen tussen werknemers/kennismigranten en bedrijven. Echter is de realiteit nog niet zo ver vanwege de complexiteit in verwachtingen op verschillende niveaus.

De toenemende bereidheid van de millennials om naar het buitenland te verhuizen gaat gepaard met hogere verwachtingen op het gebied van levensstijl, carrièremogelijkheden en flexibiliteit. De focus van de onderhandelingen met potentiële werkgevers is met name gericht op de ervaring, perspectieven voor loopbaanontwikkeling en een goede balans tussen werk en privéleven. Voor werkgevers vergt dit een meer holistische benadering om de millennials naar hun organisatie te trekken.

Ten op zichten van eerdere generaties zijn de millennials potentieel mobieler, maar hierbij zijn met name de mondiale hubs en trendy steden populair, waar niet per se de bedrijven zijn gevestigd die internationale talenten nodig hebben.

Gemiddeld genomen overwegen oudere generaties elke drie/vier jaar een nieuwe carrièrestap, terwijl dit bij millennials ongeveer met één/twee jaar is. De snellere (over)stap heeft voornamelijk te maken met het gevoel dat zij vooruitgang willen ervaren en alsmaar toegang willen tot nieuwe verantwoordelijkheden en kennis.

Enerzijds is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat sommige organisaties nog steeds worstelen met het vraagstuk of zij daadwerkelijk willen starten met global mobility oftewel internationaal talent aantrekken en naar Nederland halen voor de openstaande vacature(s) die zij binnen de landsgrenzen niet vervuld krijgen. Anderzijds neemt het tempo van loopbaanbeheer steeds sneller toe, waardoor een grotere kloof kan ontstaan tussen potentiële werkgevers en kennismigranten. Om die kloof te verkleinen of zelfs weg te poetsen is het verstandig om het mobiliteitsprogramma van het bedrijf te evalueren en efficiëntieslagen, verbeterpunten en oplossingen te implementeren.

Daarnaast kunnen werkgevers profiteren van de opkomst van internationaal talent dat al in Nederland werkzaam is. Jaren geleden was dit alleen weggelegd voor een kleine groep zeer mobiele en ervaren expats, tegenwoordig is dat niet meer het geval. Met name door de millennials die bereid zijn om snel te verhuizen naar het buitenland en graag kennismigrant willen zijn. Een sterk advies aan de organisaties is om te focussen op een passend verhuisbeleid voor de millennials. Hierbij gaat het met name om de specifieke behoeften om “mobiel” te blijven en met de juiste mobiliteitsaanpak kun je de kennismigrant langer binnen het bedrijf behouden. In de context van talentbehoud is het belangrijk om deze werknemers beter te integreren, zodat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot verdere loopbaanontwikkelingen binnen het bedrijf, ook binnen het bedrijf in andere landen.

Een andere tip is om grenzen te verzachten tussen (uitgebreide) zakenreizen en forenzen. Deze verplaatsingen werden voorheen zo veel mogelijk op lokaal of regionaal niveau beheerd, echter zijn deze reizen passend in het profiel van een millennial en kun je de insteek afwegen, bijvoorbeeld: korte versus lange termijn opdrachten en korte versus uitgebreide zakenreizen.

Tot slot is een andere mogelijkheid om deze groep kennismigranten zo lang mogelijk te binden aan de organisatie door banen te verplaatsen naar mensen. In de praktijk is dit vaak een lastige uitvoering, maar door de COVID-19 pandemie werd van een nood een deugd gemaakt en zijn de eerste stapjes gezet in remote werken. De werknemers kunnen vanuit hun huis werken welke in een thuis- of gastland is. Hierdoor krijgt de werkgever te maken met posted-workers en zullen de belastingen in beide landen goed geregeld moeten worden. Op kort termijn plaatsen wij meer informatie over posted-workers. Wil je alvast meer informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met Global Relocation Compass.

Kortom millennials verwachten frequente nieuwe carrièrestappen, aangezien zij veelal hun carrière als draagbaar en flexibel zien. Ze vermarkten zichzelf wereldwijd en zijn ondernemer van hun eigen loopbaan, waarbij zij het liefst onduidelijke perspectieven en lange opdrachten met beperkte feedback proberen te vermijden. Door als organisatie meer vanuit de holistische benadering te handelen in combinatie met het aanmoedigen van bedrijfseenheden en functietypes, is het eenvoudiger om deze nieuwe groep kennismigranten met veel toegevoegde waarde aan te trekken en te behouden.

Wilt u klankborden over dit onderwerp of onze global mobility hulp inschakelen? U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen via 06 823 80 801 en info@globalRcompass.nl.