De belastingdienst heeft het minimum fiscaal loon van 2023 verhoogd om in aanmerking te komen voor de 30% regeling. Met deze 30% regeling mag de werkgever de expat/kennismigrant onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven voor de extra gemaakte kosten voor het tijdelijke verblijf in Nederland.

De belastingdienst maakt hierin onderscheidt in twee groepen. De salariscriteria voor de 30% regeling voor 2023 zijn:

  • Het belastbaar loon moet meer zijn dan € 41.954,-
  • Een werknemer jonger dan 30 jaar, met een Nederlandse mastertitel behaald in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel, en met een fiscaal loon van meer dan € 31.891,-

Voor meer details over wat de 30% regeling inhoudt, waarom deze regeling interessant is, wat de voorwaarden zijn, hoe het toegepast wordt in het salaris e.d. verwijzen wij u graag door naar ons artikel “Wat houdt de 30% regeling in?

Uiteraard kunt u ons contacteren voor verdere details via info@globalRcompass.nl en 06 823 80 801. Wij kunnen de gehele 30% regeling indienen namens u en de expat/kennismigrant.