Persoonlijk en betrouwbaar
Efficiënt
Kwalitatief
Transparant

Kennismigrant

Als de werkgever of het bedrijf een erkende sponsor is, is deze verantwoordelijk voor de aanvraag van een vergunning voor een kennismigrant. Dit kan al geregeld worden vóór aankomst van de medewerker in Nederland. Er zijn een aantal voorwaarden die relevant zijn voor een dergelijke aanvraag. Denk aan nationaliteit, salaris, aanwerving vanuit het buitenland en specifieke vaardigheden voor de functie.

De status Kennismigrant kent extra voordelen. Bijvoorbeeld de vrijstelling van taalvereisten voor immigranten en het in aanmerking komen voor de fiscale 30%-regeling. Daarnaast kunnen familieleden ook een verblijfsvergunning krijgen.
Afhankelijk van de nationaliteit worden de visumvereisten bepaald en kan bijvoorbeeld een tbc-test van toepassing zijn.

Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de verblijfsvergunning verband moet houden met de gesloten arbeidsovereenkomst. In het geval van een geldige verblijfsvergunning geldt een toegestane zoekperiode van drie maanden, waarin een nieuwe baan kan worden gevonden. De nieuwe functie en de nieuwe werkgever moeten echter ook voldoen aan de vereisten van de kennismigrantenprocedure.

 

 

Salaris Criteria 2021

Kennismigranten 30 jaar en ouder € 4,752 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld
​Kennismigranten jonger dan 30 € 3,484 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld
Verlaagd salariscriterium na een oriëntatiejaar/ binnen 3 jaar na afstuderen aan een Nederlandse universiteit/na het verrichten van wetenschappelijk onderzoek/na het behalen van een master- of postmaster opleiding (of gepromoveerd) aan een aangewezen internationale onderwijsinstelling € 2,497 bruto per maand excl. 8% vakantiegeld

Wat wel of niet meenemen in het salariscriterium?

De vergoedingen van onkosten en vaste vergoedingen (zoals een dertiende maand) worden in aanmerking genomen in het salariscriterium. Hiervoor zijn de vergoedingen en toeslagen vastgelegd in het contract en worden deze elke maand overgemaakt naar een bankrekening die op naam van de kennismigrant staat.

Loonelementen zoals vakantiegeld, betaling van loon in natura en niet-reguliere loonelementen (bijvoorbeeld overwerkvergoedingen, fooien en betalingen uit fondsen) worden niet meegenomen in het salariscriterium.

Het is goed om te weten dat indien aan de voorwaarden voor het oriëntatiejaar voor hoogopgeleiden wordt voldaan, het verlaagde salariscriterium van toepassing is. Het verlaagde salariscriterium geldt ook als er nooit een verblijfsvergunning voor het oriëntatiejaar voor hoogopgeleiden is aangevraagd, maar de kennismigrant wel voldoet aan de voorwaarden voor dit verblijfsdoel. Binnen drie jaar na de afstudeerdatum, of de datum waarop het doctoraat is toegekend, of de datum waarop de verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek is verlopen, kan een verblijfsvergunning voor tewerkstelling als kennismigrant worden aangevraagd.

Global Relocation Compass adviseert, bereidt voor, dient de aanvraag in en coördineert. We doen alles wat nodig is om een gelukkige werkgever en kennismigrant te zien!